Dansk som andetsprog

Børn med dansk som andetsprog møder i skolen et sprog, der ikke er deres modersmål. Det giver dem nogle særlige udfordringer, der kræver viden og kompetencer hos de professionelle fagpersoner, de møder. Udvikling af sprogudviklende undervisning og læringsaktiviteter for børn og unge med dansk som andetsprog er centralt i dette arbejde, og det samme gælder samarbejdet med flersprogede forældre.

Kursus: Nyankomne elever i skolen

Det kræver en specialiseret viden inden for dansk som andetsprog og en stor pædagogisk værkstøjskasse at undervise nyankomne i modtagelsestilbud eller i den almene undervisning. Kom på kursus hos KP i januar 2020. Kontakt os, hvis I ønsker et kursus tilpasset jeres lokale behov.

 

Efteruddannelse for sprogcentre

Nyeste viden inden for dansk som andetsprog i tæt samspil med praksis er omdrejningpunktet for vores kursustilbud for sprogcentre med undervisning i dansk for voksne udlændinge. UCC og Københavns Universitet samarbejder om udvikling af kurserne, som kan tilrettelægges fleksibelt.

Tilmeld dig også vores nyhedsbrev målrettet sprogcentre. 

10 gode råd til arbejdet med modtageklasser

Nyankomne børn og unge

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.