Dansk som andetsprog

Børn med dansk som andetsprog møder i skolen et sprog, der ikke er deres modersmål. Det giver dem nogle særlige udfordringer, der kræver viden og kompetencer hos de professionelle fagpersoner, de møder. Udvikling af sprogudviklende undervisning og læringsaktiviteter for børn og unge med dansk som andetsprog er centralt i dette arbejde, og det samme gælder samarbejdet med flersprogede forældre.

10 gode råd til arbejdet med modtageklasser

Skolebørn på rutsjebane

Multikulturelle skoler 2017

Sæt kryds i kalenderen!

Konferencen Multikulturelle skoler afholdes i 2017 den 20. -21. november. Mere information følger på ucc.dk. Kontakt lektor Charlotte Bie på chb@ucc.dk for at komme på mailingliste og få info, når tilmeldingen åbner. 

 

 

Skolebørn

Faglig vinkel på modersmålet

Det kræver stor faglighed at arbejde med sprogundervisningen hos tosprogede elever. UCCs konsulenter arbejder målrettet med opkvalificering af bl.a. interkulturelle færdigheder og dansk som andetsprog.

Efteruddannelse for sprogcentre

Nyeste viden inden for dansk som andetsprog i tæt samspil med praksis er omdrejningpunktet for vores kursustilbud for sprogcentre med undervisning i dansk for voksne udlændinge. UCC og Københavns Universitet samarbejder om udvikling af kurserne, som kan tilrettelægges fleksibelt.

Tilmeld dig også vores nyhedsbrev målrettet sprogcentre. 

Modtageklassedidaktik

Det kræver en specialiseret viden inden for dansk som andetsprog og en stor pædagogisk værkstøjskasse at undervise i modtagelsesklasse. Kom på kursus hos UCC i januar 2018. Kontakt os, hvis I ønsker et kursus tilpasset jeres lokale behov.

 

Ungdomsuddannelse til flere indvandrere

Indvandrerbørn tager i stigende grad en ungdomsuddannelse. Lektor ved UCC, Mette Ginman, forklarer hvordan der fortsat kan sættes yderligere ind på området, bl.a. i form af målrettet videreuddannelse til lærerne.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.