Case: I gang med bevægelse i skolen

Inge Regnarsson, konsulent ved UCC, fortæller her, hvordan 440 lærere og pædagoger fra københavnske folkeskoler blev klædt på til at bruge bevægelse i hverdagen gennem tre fordybelsesdage som en del af det såkaldte Sommeruni 2014.

Hvad var kommunens udfordring?

Københavns Kommune havde, lige som alle andre kommuner, fået en ny opgave med at implementere skolereformens krav om, at eleverne skal bevæge sig gennemsnitligt 45 minutter om dagen i skolen.

Hvad bidrog UCC med?

UCC’s faglige eksperter i bevægelse – inden for både det pædagogiske og didaktiske område – underviste på Sommeruni lærere og pædagoger i, hvordan de helt konkret kunne bringe bevægelse ind i skolehverdagen, både som et afbræk i stol-bordundervisningen, men også som en integreret del af den faglige og understøttende undervisning.

De tre intensive dage på Sommeruni var præget af stor faglig aktivitet – både fysisk og kognitivt – og en berigende arbejds- og diskussionslyst.

Mange af deltagerne efterlyste opfølgning i deres konkrete daglige praksis på skolen, og UCC har derfor kontakt med en række skoler om et videre forløb.

UCC kan bidrage med:

  • Skræddersyede forløb, f.eks. om det øgede fokus på samarbejde mellem lærere og pædagoger.
  • Hjælp til tilrettelæggelse af den understøttende undervisning i samarbejde med lærere, pædagoger og ledere.
  • Konsulentydelser, der kan hjælpe lærerne og pædagoger med at skabe sammenhæng og progression i bevægelsesaktiviteter i hverdagen, f.eks. som temadage eller pædagogiske møder.
  • Observationsstudier, som kan hjælpe lærere og pædagoger med at kortlægge behovet for tiltag.
  • Ledelsessparring vedr. lokale visioner, organisering, struktur og pædagogisk ledelse.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220