Case: Børn tænker med hele kroppen

Vesterbro Ny Skole har bevægelse i alle skolens fag på alle klassetrin som en særlig strategisk indsats. Skolens bestyrelse har defineret fem typer bevægelse for at synliggøre, at bevægelse kan tænkes ind i mange sammenhænge.

”Børn tænker med hele kroppen, og forskning viser, at de lærer bedre, når læring og bevægelse kobles sammen. Det er baggrunden for, at vi har sat fokus på bevægelse”, fortæller Thereza Giver Jensen, pædagogisk afdelingsleder på Vesterbro Ny Skole.

Bevægelse tænkes ind mange steder
Initiativet kommer fra skolens bestyrelse, som har besluttet, at de 45 minutters bevægelse, som folkeskolereformen foreskriver, ikke skal lægges ind som et fast bevægelsesbånd i løbet af dagen. ”Vores bestyrelse har synliggjort, at bevægelse er mange ting: Der er bevægelse i selve undervisningen, bevægelse i form af små pauser i timerne, fysisk træning, bevægelse i 'mellemrummene' og i selve idrætsfaget”, forklarer Thereza Giver Jensen.

Bedre leg i frikvarteret
Det er ikke kun i forhold til det faglige, men også elevernes trivsel, at bevægelse spiller en vigtig rolle på skolen. ”I 2. klasse er eleverne glade for at lege 'firkantspil' i frikvarterne, men legen stoppede førhen tit på grund af konflikter. Lærerne på årgangen tog det op i en time, hvor eleverne fik talt regler og retningslinjer igennem og afprøvet legen, og nu kører legen meget bedre i frikvarterne. Det er også en måde at understøtte bevægelse og trivsel på”, lyder det fra Thereza Giver Jensen.

Allerede godt i gang
Vesterbro Ny Skoles bestyrelse er også selv gået i aktion. Den har samlet viden hos skolens teams om, hvordan de arbejder med bevægelse, og hvilke udfordringer de møder. Denne viden er brugt på en pædagogisk dag, hvor konsulenter fra UCC har introduceret alle skolens medarbejdere til teori om, hvad bevægelse gør for børn, og til konkrete øvelser og eksempler. ”Medarbejderne har meldt meget positivt tilbage på dagen. Det er gået op for mange, at de allerede laver en del bevægelse, og de har nu fået idéer til, hvordan de kan bygge videre på det”, siger Thereze Giver Jensen. For eksempel inspirerer medarbejderne hinanden ved at hænge små kort op i personalestuen med eksempler på, hvordan de praktiserer bevægelse.

Opfølgning er vigtig
En ting er i følge Thereza Giver Jensen meget vigtig: ”Det kræver løbende opfølgning at sikre, at vores indsats bliver en del af hverdagen for alle. Det er i den sammenhæng væsentligt, at dem, der gør noget, bakkes op". Vesterbro Ny Skole er netop ved at uddanne to bevægelsesvejledere, som sammen med Thereza Giver Jensen skal udarbejde principper for bevægelse på skolen. De nye bevægelsesvejledere er forankrede i skolens pædagogiske læringscenter, så bevægelse naturligt tænkes ind i større indsatser. ”Vi er endnu i gang med at finde formen på arbejdet med bevægelse. Det giver både mening at knytte det op på årgangsteams og på fagene, hvor man ville kunne arbejde på tværs af årgange. Vi skal finde ud af, hvad der giver mest mening hos os og skal bl.a. sparre med UCC's konsulenter om det”, forklarer Thereza Giver Jensen.