Bevægelse i skolen

Skolereformen har sat læring gennem bevægelse på dagsordenen. Det, at der skal tænkes 45 minutters daglig bevægelse ind i børnenes skoledag, kræver nye rutiner, en reflekteret og fagligt forankret tilgang, kompetencer og færdigheder hos lærere og pædagoger. Desuden stiller det helt nye krav til samarbejdet mellem de to professioner.

UCC tilbyder kurser, uddannelser og konsulentbistand inden for området bevægelse og læring. Vi har samlet vores erfarne kræfter i et tværgående fagligt miljø og har ekspertise inden for skoleområdet, 0-6-årsområdet og sundhedsområdet og ikke mindst de tværprofessionelle sammenhænge.

Vi skræddersyer forløb efter jeres behov og tager udgangspunkt i jeres praksis. Vores konsulenter arbejder med problemdefinition, løsningsmuligheder og afprøvning i praksis.

Pige der balancerer på bom

Bevægelsesvejleder (PD)

Bliv klædt på til at udvikle og koordinere arbejdet med implementering af bevægelse i skolens og institutionens hverdag. Start på diplomuddannelsen til bevægelsesvejleder.

Børn løber på atletikbane

Diplomuddannelse i idræt

UCC udbyder en diplomuddannelse, som giver formelle kompetencer inden for bevægelse og idræt. Lær teori, didaktik og praksis om idræt, krop og bevægelse. 

Psykomotorik giver unge et sprog om kroppen

Fem syvendeklasser i Snekkersten har fået undervisning i psykomotorik over 10 uger. Her har de øvet sig i at sætte ord på, hvad der sker i deres krop, og i at blive opmærksomme på deres eget og andres kropssprog.

Tjek på idræt

Samarbejde

UCC samarbejder med DGI og Københavns Universitet om det faglige miljø. Med DGI afvikler vi bl.a. kurser ift. de øgede krav om bevægelse, mens vi samarbejder med Københavns Universitet om diplomuddannelsen i idræt. UCC er altid interesserede i at samarbejde med andre, der arbejder med bevægelse og læring.

Tidligere bevægelsesforløb

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.

Faktaark om bevægelse