Understøttende undervisning

Har I brug for hjælp til at arbejde systematisk med understøttende undervisning og skabe rum og rammer, som giver børn og unge lyst til at lære mere? UCC leverer oplæg, temadage, kurser og diplommoduler om understøttende undervisning og faciliterer konkrete udviklingsforløb. UCC tilbyder at støtte skoleledelser i at tilrettelægge den understøttende undervisning, så den tager afsæt i det bedste af skolens praksis.

Vi løfter opgaven sammen

Psykomotorik giver unge et sprog om kroppen

Fem syvendeklasser i Snekkersten har fået undervisning i psykomotorik over 10 uger. Her har de øvet sig i at sætte ord på, hvad der sker i deres krop, og i at blive opmærksomme på deres eget og andres kropssprog.

Stor forvirring om understøttende undervisning