Talentarbejde i skolen

Traditionelt har mange skoler fokus på at løfte de svageste elever og inkludere børn med særlige udfordringer. Det er vigtigt at skabe et læringsmiljø, hvor også de 10-20 % dygtigste elever bliver stimuleret, bevarer lysten til at lære og til at stå på tæer. Arbejdet med læringsmål og skolereformens budskab om, at ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan” understøtter arbejdet med de talentfulde børn.

Konsulent Christina Hellensberg fra UCC’s Center for Undervisningsmidler fortæller her, hvordan UCC arbejder med at sætte talent på dagsordenen.

Hvordan har UCC arbejdet med talentudvikling?

For nogle år siden afholdt Center for Undervisningsmidler en uges Master Class for 60 særligt talentfulde elever fra forskellige 8. klasser i hovedstadsregionen. Eleverne arbejdede med fagene engelsk, historie, matematik eller naturfag, og underviserne kom primært fra universitetsverdenen. Elevernes lærere deltog sideløbende i et lærerkursus for at sikre, at det, der foregik i Master Class’en, fik en afsmittende virkning på elevernes almindelige skolegang.

Formålet med Master Class’en var at sætte talent på dagsordenen, både på elevernes skoler, i medierne og i samfundet mere bredt.

Evalueringen af Master Class’en viste, at forløbet fik betydning for elevernes trivsel og læring i skolen, og at det også smittede af på andre fag end det fag, eleven havde arbejdet med i Master Class’en.

Efterfølgende har UCC hvert år afholdt kurser for lærere i, hvordan man udfordrer de talentfulde elever, både i forskellige af skolens fag og ud fra et mere generelt perspektiv, og der afholdes desuden en årlig talentdag. Derudover holder UCC’s konsulenter oplæg om talentudvikling for skoler, kommuner og andre interesserede.

 

I gang eller videre med talentudvikling

Nogle skoler og kommuner er langt med arbejdet med de dygtigste børn, men mange skoler har brug for at få talentudvikling på dagsordenen. En arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet anbefalede allerede i 2001, at der fra skoleåret 2016-17 findes talentvejledere på alle skoler.

UCC kan hjælpe på forskellige niveauer, afhængigt af hvor man er i processen:

  • Hvordan får vi sat talentudvikling på dagsordenen?
  • Hvordan vælger vi strategi og udarbejder handleplaner?
  • Skal vi igangsætte initiativer for nye målgrupper, og hvordan gør vi i de enkelte fag?
  • Hvordan kan vi bruge skolens vejledere og læringscentret?
  • Hvordan evaluerer og justerer vi?

 

Tidligere kunder

Vi har tidligere holdt oplæg om talentudvikling i bl.a.:

  • Allerød Kommune
  • Københavns Kommune
  • Greve Kommune
  • Sorø: ScienceTalenter
  • Gentofte: Rygaards Skole

Alle elever skal udfordres

Lærer og elev

Udvikling og trivsel

Højt begavede elever er ofte en overset gruppe i skolen, og når eleverne ikke føler de bliver udfordret, opleves de ofte som besværlige af deres lærere.

Både inkluderende og ekskluderende indsatser overfor eleverne har en positiv effekt, men den bedste effekt ses ved særligt tilrettelagt undervisning uden for klassen i nogle få timer om ugen.