Science i skolen

Når elever i skolen skal i gang med praktisk arbejde i et af naturfagene, har de ofte svært ved at forstå, hvad de skal gøre, og hvad de kan få ud af det. Et af de fire kompetenceområder for naturfagene i skolen er kommunikation, dvs. at eleverne skal kunne beskrive de undersøgelser og modeller, de arbejder med. Naturfagene står her med en særlig udfordring.

At forstå en instruktion

UCC-konsulenter har gennemført et forløb med lærerne i naturfagslærerne på Oehlenschlægersgade Skole i København. Konsulent Ole Goldbech fra UCC forklarer her, hvordan lærerne arbejdede med kommunikation i forbindelse med øvelser i fysik/kemi.

Hvad var skolens udfordring?

Lærerne på Oehlenschlægersgades Skole oplevede, at eleverne havde svært ved at forstå det, lærerne forklarede, når de skulle i gang med en opgave i fysik/ kemi. Efter instruktionen sad et flertal af eleverne med en hånd i vejret og spurgte, hvad de skulle gøre.

Hvad bidrog UCC med?

UCC gennemførte to forløb med skolens lærere i naturfagene. Begge forløb var baseret på aktionslæring, hvor man på baggrund af en hypotese afprøver en aktion i praksis, mens en kollega og en konsulent observerer. I den ene aktion blev eleverne sat sammen to og to. Den ene elev fik at vide, at han skulle lytte særligt opmærksomt, når læreren gav sin instruktion, og at han bagefter skulle forklare øvelsen for sin makker. I det andet forløb gjorde lærerne en særlig indsats for at ”pakke teksterne ud” for eleverne, dvs. tydeliggøre hvilke handlinger eleverne skulle foretage.

Lærerne mærkede tydelige forandringer i elevernes forståelse af instruktionerne i de to forløb.

Denne type projekt kræver, at skolen afsætter ressourcer til arbejdet, og at lærerne er villige til at lade sig observere. Begge forudsætninger var opfyldt på Oehlenschlægersgades Skole.

UCC har lavet naturfagsprojekter, bl.a. om tværfaglighed i:

  • Glostrup kommune
  • Taastrup kommune
  • Københavns kommune
  • Gladsaxe Kommune

Kontakt UCC

Kontakt vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 41897220

M: kompetenceudvikling@ucc.dk 

Naturfag på tværs af kommunen

Ishøj Kommune vil styrke elevernes matematiske og naturfaglige kompetencer, og derfor har kommunen sat det 3-årige projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj” i gang. Som et led i projektet deltager 21 lærere i et særligt tilrettelagt forløb i natur/teknologi hos UCC.

Børn og digitale medier i naturen

Digitale medier og science

Stadig flere dagtilbud bruger digitale medier som iPads, digitalkameraer og computere som pædagogiske hjælpemidler i arbejdet med science og uddanner personalet i sciencepædagogik.