Aktionslæring

Aktionslæring kan være et effektivt redskab i arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis. UCC har stor erfaring med aktionslæringsforløb og kan skræddersy dem til netop jeres behov.

Aktionslæring udvikler pædagogisk praksis ved at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete situationer i hverdagen. Formålet med aktionslæring er, at lærere/pædagoger samarbejder om at udvikle undervisningspraksisser, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder.

I UCC kan vi med aktionslæring bl.a. understøtte jeres arbejde med den nye folkeskolereform. Aktionslæringsforløb kvalificerer lærere og pædagogers praksis, skaber mere lærerig undervisning og danner grobund for det fortsatte arbejde med at kvalificere arbejdet gennem brug af metoden i teamsamarbejdet. Vi har i UCC stor erfaring med at facilitere kvalitative didaktiske samtaler, give nye strategier for at lære at lære, sætte nye blikke på praksis og give forskellige teoretiske input afhængig af problemstilling, og er opdaterede omkring den nyeste forskning og viden på skoleområdet, og kan sætte den i spil i jeres praksis.

Et aktionslæringsforløb består af 5 faser:

1. Indledende samtale
Der indkredses et fokus, som teamet gerne vil udvikle og eksperimentere med i deres praksis. 


2. Iværksættelse af aktioner
Der aftales og igangsættes konkrete eksperimenter i praksis. 


3. Observationer af aktioner
En konsulent samt en eller flere kolleger observerer den gennemførte aktion ud fra valgte fokuspunkter.


4. Didaktisk samtale
Konsulenten faciliterer halvanden times didaktisk samtale, hvor fokus er at analysere og reflektere over den gennemførte aktion i relation til problemstillingen. Den didaktiske samtale fører både til videndeling og ny inspiration til videreudvikling af praksis.


5. Afsluttende samtale
Når teamet har haft ca. 4-5 aktioner og didaktiske samtaler, afrundes forløbet i en samtale mellem ledelsen og teamet, som konsulenten rammesætter. Her videndeles didaktiske pointer og fremtidige fokusområder italesættes.

 

Eksempler på problemstillinger i aktionslæringsforløb:

  • Hvordan evalueres elevernes udbytte af undervisningen?
  • Hvordan arbejdes der med at præcisere læringsmål, så de understøtter elevernes læring?
  • Hvordan skabes bedre muligheder for at inddrage pædagogernes kompetencer i undervisningen?

 

Står du med en problemstilling, som du ønsker hjælp til at løse? Så lad vores erfarne konsulenter give et bud på, hvordan aktionslæring kan blive et vigtigt redskab i jeres udvikling:

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Aktionslæring - Viceskoleleder

Tidligere forløb

UCC har gennemført aktionslæringsforløb på skoler og dagtilbud i bl.a.:

  • Holbæk Kommune
  • Ishøj Kommune
  • Brøndby Kommune
  • Københavns Kommune

Aktionslæring - Citat lærer