Udvikling af skolen

Skolereformen har betydet ændringer i folkeskolen for både elever, lærere, pædagoger og ledere. Skolen skal organiseres på en anden måde, og nye samarbejdsformer skal blive en integreret del af hverdagen. 

UCC har stor erfaring med udviklingsprojekter inden for emner som mere bevægelse i undervisningen, samarbejdet mellem lærere og pædagoger eller læringsmålstyret undervisning.

Skal vi samarbejde?
Vi samarbejder med skoler og kommuner om videreuddannelse og projekter for at understøtte skoleudvikling og kompetenceudvikling inden for skolens fagområder. Vi laver for eksempel forløb inden for inklusion, skoleudvikling, ledelse og læringsmålstyret undervisning, og vi er med i processen fra behovsafklaring, planlægning og gennemførelse af projekter til evaluering og dokumentation.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Coaching i skolen

Elever og lærer i klasselokale

Læringsmålstyret undervisning

Med de nye Fælles Forenklede Mål er elevernes læring for alvor kommet på dagsordenen i skolen. UCC har indgående erfaring med at implementere den læringsmålstyrede undervisning i både kommuner og enkelte skoler.

UCCs Konsulentydelser

Udvikling af teams

Teamet bliver mere og mere udbredt som arbejdsform inden for både skole og dagtilbud. UCC kan hjælpe med at udvikle dit team, så I arbejder sammen mod det fælles mål.