Udvikling af skolen

Har I brug for nye kompetencer til at løse skolens kerneopgave? UCC kan være en aktiv medspiller i forhold til at sikre læring, udvikling og trivsel i skolen. Vi lytter til, hvad skoler og fagcentre er optagede af, og med det afsæt tilrettelægger og gennemfører vi kompetenceudvikling, som er anvendelsesorienteret og skaber værdi i praksis.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde løsninger på udfordringerne på din skole eller i din kommune. 

UCC har særlig ekspertise inden for:

Kontakt os gerne om andre områder inden for skolen. Vi har erfaring med alle aspekter af skoleudvikling, og vores konsulenter har et godt kendskab til skolens hverdag og virkelighed.

Det siger kunderne

Få inspiration til jeres egne projekter - se eksempler på, hvordan Københavns Professionshøjskole/det tidligere UCC har samarbejdet med skoler, institutioner og kommuner om bl.a. flygtninge, brug af data, it i skole og dagtilbud og pædagogiske læringscentre. 

Det får I ud af samarbejdet

Københavns Professionshøjskole tilbyder skræddersyet, fleksibel kompetenceudvikling, som er tilpasset jeres behov – både i forhold til indhold og tilrettelæggelse. 

Læs mere her:

Typer af kompetenceudvikling

Har I brug for hjælp til et større udviklingsprojekt, eller I er på jagt efter en god oplægsholder? Se eksempler på forskellige typer af kompetenceudvikling, som Københavns Professionshøjskole tilbyder.