Skolelederuddannelse med international certificering

Tag en praksisnær skolelederuddannelse baseret på Viviane Robinsons forskning. Arbejd direkte med dine ledelsesudfordringer i uddannelsen og få konkrete værktøjer og viden, der gør en forskel i praksis.

I Growing Great Leaders™ er det helt centralt, at du arbejder direkte med dine egne ledelsesudfordringer, så du løser dine ledelsesopgaver samtidig med at forløbet gennemføres. Der tages afsæt i din praksis og dine data med henblik på at udvikle din skole. Målet er, at du kommer hjem med ny viden, nye handlemuligheder og konkrete redskaber, så du kan træffe mere kvalificerede valg, der har effekt på elevernes læring.

Med Growing Great Leaders™ får du:

  • Et 5 dages udviklingsforløb, hvor der sættes fokus på 6 helt centrale udfordringer i dansk skoleledelse – og du får konkrete værktøjer og modeller til at handle på dem i praksis (se de 6 moduler herunder)
  • Et systematisk og forskningsbaseret afsæt - med fokus på ”det, der virker” - så du målrettet kan arbejde læringscentreret og indfri de opstillede mål på din skole
  • Redskaber til at analysere data – og tid til at arbejde kvalificeret med data fra egen skole i forløbet
  • Målrettet kursusmateriale og undervisning med hands-on-eksempler og problemstillinger, der er taget fra din hverdag som skoleleder
  • Mulighed for at operationalisere din viden om læringscentreret skoleledelse på din skole. Èn ting er at vide, en anden er at handle – og med Growing Great Leaders™ får du netop værktøjer og praktiske færdigheder til at handle i og udvikle din praksis, så I kan nå jeres skoles målsætninger

Indholdet af modulerne er som følger:

Modul 1

Elev- og læringscentreret ledelse:

På første modul arbejder du med 'elevcentreret ledelse' med udgangspunkt i Viviane Robinsons forskning. Modellen for elevcentreret skoleledelse sættes ind i din skoles kontekst, så det bliver muligt at se, hvordan du kan skabe forandring med størst mulig effekt på din egen skole.
Modul 2

Opbygning af tillid i relationer:

På andet modul stilles der skarpt på 'Tillid i relationer' og tillids betydning for at få ledelsesmæssig succes i den elevcentrerede skole. Du arbejder med den teoretiske og metodiske tilgang til tillidsbegrebet og involverer din egen ledelsespraksis i analyser af tillid i relationerne på din skole. Samtidig får du redskaber til at arbejde med tillid i et overordnet perspektiv og konkrete anvisninger på, hvordan der skabes tillid mellem leder og medarbejdere.
Modul 3

Fastsættelse af mål og forventninger:

På tredje modul arbejder du med at fastsætte mål og forventninger for din egen skole, som samtidig har effekt på elevernes læring, og du arbejder strategisk med kvalitetsudvikling af kerneydelsen ved at bruge data til at følge op på din egen skoles mål.
Modul 4

Strategisk ressourcebrug:

På fjerde modul sættes der fokus på strategisk ressourcebrug. Her kobler du din allokering af ressourcer til de mål, der er sat på din skole i forhold til elevernes læring. Du udfordres på dine beslutninger i prioriteringen af økonomi, tid, menneskelige ressourcer/HR og organiseringer og bliver i stand til på et videnbaseret grundlag at træffe beslutninger om strategisk ressourceanvendelse med effekt på elevernes læring.
Modul 5

Løsning af komplekse problemer:

På femte modul får du indblik i, hvordan komplekse problemstillinger kan undersøges og løses. Du kommer til at udforske dine egne og andres antagelser om sammenhængen mellem problem og løsning, og får redskaber til at undersøge, analysere og reflektere over egne og andres problemstillinger, og du opøver kompetencer til at arbejde målrettet på at finde vellykkede løsninger.
Modul 6

Sikring af et velordnet og trygt miljø:

På sjette modul sættes der fokus på, hvordan du kan sikre og understøtte et velfungerende og trygt læringsmiljø.  Du analyserer din egen organisation ud fra flere parametre: Miljøet i klasserummet, kulturen i organisationen, ledelse af møder, omgangsformer etc.

Målgruppe

Growing Great Leaders™ er målrettet ledere, pædagogiske ledere, afdelingsledere m.fl.

Det er en fordel, at hele ledelsesteamet deltager sammen på uddannelsen, da det giver endnu bedre muligheder for at udvikle jeres individuelle ledelsespraksis og sammen iværksætte initiativer, der fokuserer på elevernes læring i jeres kontekst.

Pris

18.500,-

OBS: Hvis I tilmelder jer flere fra samme ledelsesteam, så kontakt for os for en særlig pris.

Vi hører gerne fra dig

Har du uddybende spørgsmål, eller er du usikker på, om Growing Great Leaders™ er det rigtige for dig og dit ledelsesteam? Vil du høre mere om mulighederne for at skræddersy forløbet og oprette særligt tilrettelagte hold? Kontakt udviklingskonsulent og projektleder Henrik Stockfleth Olsen og bliv klogere på dine muligheder med et Growing Great Leaders™-forløb på CV’et.

Hvad siger de studerende om Growing Great Leaders™?

"Gennem Growing Great Leaders har jeg lært at sætte tempoet ned, og jeg er blevet opmærksom på at få medarbejderne med i processen med at finde de gode løsninger. At man skal have få mål – det har jeg virkelig lært noget af. Det hjælper at holde fokus og prioritere ressourcerne. Det er befriende, at undervisningen er så hands-on og værktøjerne så lettilgængelige, så man kan gå i gang med opgaverne med det samme. En del af indholdet ser elementært ud første gang, men det kræver hårdt arbejde og systematik at handle på det i virkeligheden" (Gitte Møller, afdelingsleder på Rygaards Skole).

Om Growing Great Leaders

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.