Case: Fokus på læring i skoleudvikling

Holbæk Kommune sætter fokus på læring og god undervisning for at understøtte et højere fagligt udbytte i fremtidens skole.

I samarbejde med UCC gennemfører kommunen et projekt, hvor samtlige skoler i kommunen får uddannet en eller flere aktionslæringsvejledere efterfulgt af bl.a. en temadag for ledelsen om aktionslæring og en række sparringsmøder og coaching af vejlederne i grupper.

Udfordringerne i at sætte læring på dagsordenen skal både findes i lærerens måde at planlægge og udføre undervisning, i skoleledelsens evne til at skabe et organisatorisk og ledelsesmæssigt fundament og i forvaltningens måde at lede skolerne på. Projektet har derfor to ben: 1: At uddanne vejledere på de enkelte skoler, så lærerne selvstændigt kan gennemføre aktionslæringsforløb med kolleger. 2: At understøtte aktionslæringsvejledere og undervisning med fokus på læring gennem ledelsesmæssige og organisatoriske perspektiver.   

Samarbejd med os
Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter: