Case: Udvikling af skolen på baggrund af data

Halsnæs Kommune har brugt evalueringsværktøjet CALL-DK til at tage temperaturen på den læringscentrerede ledelse på alle kommunens skoler. På den måde har kommunen fået en baseline, som viser skolernes styrker og udfordringer lige nu. Undersøgelsen gentages om to år, hvor den skal vise effekten af et udviklingsprojekt.

”I Halsnæs Kommune ønsker vi en mere evidens- og databaseret udvikling på skoleområdet, og vi har fokus på læringscentreret skoleledelse. Her passer CALL-DK rigtig godt ind”, lyder det fra læringskonsulent Pernille Mikkelsen Holm fra Halsnæs Kommune.

Fra analyse til handling
Kernen i CALL-DK er et spørgeskema, som alle medarbejdere på skolerne har skullet svare på. Spørgeskemaet kommer hele vejen rundt om skolens daglige praksisser – hvad gør man fx, når en elev har faglige vanskeligheder, hvordan får lærerne feedback på deres undervisning, og hvordan samarbejder skolen med lokale organisationer, dagtilbud og UU-vejledning.

Skoleleder på Frederiksværk Skole, Anna Recinella, har selv været med til at analysere materialet fra sin skole. ”Lokalt på skolen gennemgik vi vores besvarelser og udpegede fire interessante fund, som vi sendte til UCC’s konsulent. Hun analyserede selv materialet, inden hun kiggede på vores. Der viste sig at være god overensstemmelse mellem vores fund, og det udgjorde et rigtigt godt grundlag for at lave handleplaner i forhold til hvert fund”, forklarer Anna Recinella, som synes, konsulenten stillede mange gode spørgsmål. ”Det satte virkelig gang i refleksioner hos os. Og så synes jeg, det er en stor styrke, at UCC’s konsulenter har baggrund i skoleverdenen. De forstår alt det lavpraktiske, som skal spille, når man vil lave en så omfattende undersøgelse, som vi har gjort”, lyder det.

Fælles om ny kultur
Skolerne har også fået meget ud af undersøgelsen på andre måder. ”Via spørgeskemaet har kommunens lærere fået indsigt i, hvorfor det er relevant med undersøgelsen, og hvad teorien bag er. Det, at alle er blevet inviteret til at reflektere over, hvordan vi skaber en mere læringsorienteret kultur, har en værdi i sig selv”, siger Anna Recinella.

Mere af det gode
Halsnæs Kommune gentager CALL-DK-målingen om to år, hvor de håber at kunne se effekten af et stort udviklingsprojekt, som finder sted i den mellemliggende periode. ”På nogle områder håber vi at se bedre resultater ved næste undersøgelse, men vi har også fået øjnene op for de områder, hvor vi er godt på vej. Vi har lavet handleplaner for at udbrede alt det gode, vi allerede gør. Jeg kan godt lide, at vi i denne proces ikke kun fokuserer på mangler”, siger Pernille Mikkelsen Holm.