Case: Skoleledere observerer undervisningen

Greve Kommune har i samarbejde med UCC gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle kommunens skoleledelser og forvaltningen. Forløbet har ført til en ny praksis på skolerne, hvor ledelsen systematisk observerer undervisningen og drøfter elevernes læring med medarbejderne.

”Det har været en massiv satsning,” siger Mira Hollænder, fagchef på skoleområdet i Greve Kommune, om de ni dages uddannelse, som samtlige skoleledelser og repræsentanter fra forvaltningen har deltaget i. Mellem uddannelsesdagene har lederne afprøvet de nye metoder i praksis og taget erfaringerne med tilbage på uddannelsen.

”Det har været hårdt, men det er givet godt ud. Det har skabt tid til fordybelse og drøftelser på tværs af skolerne og med forvaltningen. Skoleledelserne er meget begejstrede,” siger Mira Hollænder, som også selv har deltaget. ”Forvaltningens opgaver forandrer sig jo også, når skolen forandrer sig, og det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse af skoleledelsesopgaven i kommunen,” lyder det.

Den fælles model er, at vi gør det

Forløbet har bidraget til at understøtte skoleledernes observation af undervisningen med en ny systematik og en teoretisk ramme i form af den new zealandske skoleforsker Viviane Robinsons principper for elevcentreret skoleledelse. ”Dialogen om elevernes læring foregår på en ny måde – også mellem forvaltningen og skoleledelserne,” mener Mira Hollænder.

Kommunens skoler bruger de nye redskaber på forskellige måder, alt efter hvad der passer til den lokale skolekultur. ”Vi har ikke lagt en bestemt metode eller en bestemt kadence for observation ned over alle skoler. Den fælles model er, at vi gør det. Og at vi har en fælles forståelse af, hvad vi gerne vil opnå,” forklarer Mira Hollænder.

Vejlederne hjælper ledelsen

Der er mange opgaver i skolen, og fastholdelse af den nye praksis er afgørende, men også udfordrende. ”Vi har valgt at kapacitetsopbygge ved også at sende vores vejledere på uddannelse, så de kan understøtte arbejdet med elevcentreret skoleledelse og bidrage til, at vi fastholder den nye praksis,” siger Mira Hollænder.

UCC har også lavet skoleledelsesprojekter i bl.a. Københavns, Herlev, Hørsholm og Guldborgsund Kommuner og i samarbejde med Skolelederforeningen.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

UCC forsker i skoleledelse

UCC's forskere undersøger bl.a.:

• hvordan indsamling af data kan understøtte udvikling af skolen

• hvordan observation af undervisning kan understøtte ledelse af læring

• om man kan sikre større læringsudbytte ved bestemte former for pædagogisk ledelse

• hvordan politiske målsætninger udfolder sig i en konkret skolepraksis