Case: Observation som udgangspunkt for udvikling

Konsulent ved UCC Mikael Axelsen fortæller her om et projekt i Hørsholm Kommune, hvor skoleledere og vejledere arbejdede med observation af undervisningen.

Hvad var kommunens udfordring?
Hørsholm Kommune ville have hjælp til at skabe legitimitet og debat om, hvad der er god undervisning på den enkelte skole. Kommunen ønskede, at den diskussion skulle foregå på baggrund af observation af undervisningen.

Hvad bidrog UCC med?
UCC gennemførte et forløb for alle skoleledere og vejledere i Hørsholm Kommunes skolevæsen, som handlede om, hvordan man udvikler undervisningen på baggrund af observationer. UCC anbefalede, at både vejledere og ledere deltog i forløbet.

UCC bidrog med viden om, hvad der er god undervisning, hvordan man kan observere undervisningen, hvordan man planlægger en observation, og hvordan man kan tale fremadrettet om udvikling af undervisning med udgangspunkt i observationer.

I Hørsholm Kommune blev der afholdt særskilte temadage for ledere og vejledere med fælles temadage ind i mellem. Forløbene var delvist adskilt, fordi de to grupper havde forskellige udfordringer. Lederne skulle bl.a. lære om, hvordan de kunne organisere arbejdet med observation. Og vejlederne skulle arbejde med det særlige at observere en kollega – en disciplin som erfaringsmæssigt er svær. Projektet har ført til en ny praksis i Hørsholm Kommune.

UCC har også lavet skoleledelsesprojekter i bl.a.:

  • Københavns Kommune
  • Guldborgsund Kommune
  • Herlev Kommune
  • Greve Kommune

… og sammen med Skolelederforeningen.

Samarbejd med os
Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter: