Læringscentreret skoleledelse

Sammenhængen mellem skoleledelse, læringscentreret ledelse og elevernes læring har længe været på dagsordenen. Skolereformen sætter ekstra skub i arbejdet med at få skoleledelsen til at understøtte elevernes læring og trivsel. Skoleledelsen er bindeleddet mellem kerneopgaven, medarbejderne og omverdenen, og derfor er det helt afgørende, at ledelsen kan skabe retning for skolen og lede læringsmiljøet.

UCC har stor erfaring med at samarbejde med skoleledelser og forvaltninger om at skræddersy kompetenceudvikling og uddannelsesforløb, der skal understøtte udvikling af folkeskolen.

Vi samarbejder med Viviane Robinson og har i øjeblikket flere skræddersyede forløb med fokus på læringscentreret ledelse og ledelse gennem observation af undervisningen - bl.a. i samarbejde med Skolelederforeningen.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Giv plads til faglig ledelse i skolen

Stigende krav til dokumentation og afrapportering gør det vanskeligt for skoleledere at fokusere på den faglige ledelse af lærernes opgave i klasselokalet, hvilket ellers var intentionen med skolereformen. UCC's Mikael Axelsen er med til at give et bud på en løsning:

Forsker underviser i ledelse

Lær om ledelsesmetoder

CALL-DK er en ny og datadreven metode til at arbejde med skoleledelse og skoleudvikling. Konkrete analyseværktøjer gør metoden let at arbejde med og UCC's konsulenter hjælper din skole eller kommune igennem jeres udfordringer.

Growing Great Student Centered Leaders

Growing Great Student Centered Leaders er et internationalt certificeret uddannelsesforløb, der udvikler din teoretiske og praktiske viden, så du kan lede skoler og uddannelsesinstitutioner med direkte fokus på elevers og studerendes læringsudbytte.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.