Vurdering af kvalitet er afsæt for handleplaner

I Københavns Kommune har man i samarbejde med UCC taget temperaturen på læringsmiljøet i syv daginstitutioner. Vurderingerne peger både på, hvad der fungerer godt og mindre godt, og har dannet basis for målrettede pædagogiske handleplaner.

”Når man laver kvalitetsvurderinger på den måde, er det vigtigt, at ledere og medarbejdere i institutionerne kan genkende sig selv i det, og at det er tæt på den pædagogiske praksis. Og sådan har vi oplevet det her”, lyder det fra Annette Breinholt, som er udviklingskonsulent i Københavns Kommune.

Samlet overblik over udfordringerne

Københavns Kommune besluttede at foretage den systematiske kvalitetsvurdering, fordi nogle af kommunens institutioner havde særligt mange udfordringer, og der var brug for et overblik over, hvor der skulle sættes ind. ”Alle de medvirkende institutioner var velfungerende på nogle områder, men havde brug for hjælp på andre. Med kvalitetsvurderingen fik vi et bedre samlet billede af, hvordan vi kan skabe endnu bedre kontinuitet, stabilitet og kvalitet i det pædagogiske arbejde”, siger Annette Breinholt.

Lederne har brugt det aktivt

Konsulenter fra UCC har observeret konkrete situationer i institutionernes hverdag ud fra nogle fastsatte parametre og på den baggrund udarbejdet en score inden for en række områder, som har betydning for læringsmiljøet. ”Det er de pædagogiske ledere, der har udvalgt de situationer, som skulle observeres. De har derfor kunnet bruge det aktivt i forhold til områder, som de mener, har brug for opmærksomhed”, forklarer Annette Breinholt.

Konstruktiv formidling af resultater

UCC formidlede resultaterne af observationerne til institutionerne på overleveringsmøder. ”Jeg synes, UCC formidlede resultaterne på en virkelig god måde. Det kan være lidt af en mavepuster at høre om de ting, der ikke fungerer, men UCC’s konsulenter var meget konstruktive og forklarede, hvilke konkrete situationer resultaterne var baseret på, og hvad der var godt og mindre godt", siger Annette Breinholt.

Tæt på den pædagogiske praksis

Institutionerne og forvaltningen har været meget glade for forløbet. ”Selvfølgelig har den slags vurderinger begrænsninger, men vores oplevelse er, at vi med netop denne metode er kommet tættere på den pædagogiske praksis end med noget andet, vi tidligere har prøvet”, lyder det fra Annette Breinholt. Københavns Kommune overvejer at gentage kvalitetsvurderingen om et års tid.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter: