Stærk faglighed i samarbejdet om børn

- styrk samarbejdet om børns trivsel, udvikling og læring.
  • Hvordan samarbejder vi om, at børnene trives og lærer mest muligt?
  • Hvordan bliver vores forskellige måder at se tingene på til gavn for børnenes udvikling?
  • Hvordan fremmer vi børns læring gennem vores (voksnes) læringsfællesskaber?

Pædagoger i daginstitutioner skal møde og udfordre børn med vidt forskellige baggrunde og udgangspunkter. Det er vigtigt, at pædagogerne kan udveksle erfaringer, udvikle den pædagogiske praksis og sammen tænke over, hvordan de laver den bedste pædagogiske indsats for børnene.

Gennem systematisk at undersøge og udforske, hvilke praksisser, der har særlig betydning for kerneopgaven, styrkes børns trivsel, udvikling og læring.

Ved at have fokus på, at pædagogerne bidrager til hinandens læring i gode samarbejdsrelationer, får børnene et bedre udbytte. Vi kalder den måde at arbejde på for "kollegiale læringsfællesskaber".

Der er et stigende fokus på pædagogers arbejde med børns trivsel, udvikling og lærling i daginstitutioner, og navnlig hvilket udbytte børnene har af deres tid i dagtilbud. Ved at dyrke pædagogikken i kollegiale læringsfællesskaber, styrkes børnenes udbytte.

Kontakt UCC for at høre mere om mulighederne. Vi arbejder både gennem kortere workshops, skræddersyede kursusforløb og diplomuddannelse, og vi kan bistå med planlægning, facilitering og styring af processer fra den første spæde idé til de færdige løsninger.