Ledere sætter spot på kerneopgaven

I Solrød Kommune arbejder forvaltning og daginstitutionsledere med at præcisere kerneopgaven, som har ændret sig en del de senere år. UCC faciliterer en proces, som gør lederne bevidste om styrker og muligheder i deres lederteams, og hvad der er vigtigt, når kerneopgaven skal løses.

”I dag rummer kerneopgaven i institutionerne langt mere end at passe børnene. Der er fokus på udvikling og læring på en helt anden måde end tidligere, og det stiller krav om fagligt velkvalificerede ledere og medarbejdere, som løbende dygtiggør sig, og som skal dokumentere, evaluere og kommunikere med blandt andet forældrene”, siger Bianca Lauge, pædagogisk konsulent og afdelingsleder af skole og dagtilbud i Solrød Kommune.

Fokus på styrker og muligheder

Som led i arbejdet med formulering af kerneopgaven har ledere og forvaltning på dagtilbudsområdet i Solrød Kommune gennemført en
såkaldt SUMO-analyse sammen med en konsulent fra UCC. Analysen synliggør lederteamets styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter. ”Det er en super god måde at få fokus på, hvad man står for, hvad man prioriterer, og hvad man vurderes på udefra, og det hænger fint sammen med formulering af kerneopgaven”, lyder det fra Bianca Lauge.

Pædagogfagligheden skal formidles

Institutionslederne er via SUMOanalysen blevet opmærksomme på i højere grad at italesætte den stærke faglighed, som findes blandt pædagogerne. ”Fagligheden må gerne skinne igennem i eksempelvis kommunikationen med forældrene. Der er faglige grunde til, at vi gør det, vi gør, og det skal formidles. Det er også en vigtig del af kerneopgaven”, forklarer Bianca Lauge.

Et fagligt blik udefra

En konsulent fra UCC har faciliteret arbejdet med kerneopgaven og SUMO-analysen og undervejs samlet skriftligt op på arbejdet. ”UCC’s konsulent har udfordret os og budt ind med en solid faglighed og drevet processen fremad. Når man har travlt i hverdagen og bliver opslugt af drift, er det godt at have en udefra til at sikre, at der hele tiden følges op, og at det rent faktisk bliver brugt til noget”, siger Bianca Lauge.

Arbejdet fortsætter

Direktionen i Solrød Kommune har vedtaget, at alle områder i kommunen skal arbejde med formulering af
kerneopgaven i 2016. ”Det arbejde, vi allerede har lavet på institutionsområdet, er et rigtigt godt udgangspunkt for en fortsat proces, hvor vi kan komme endnu længere med italesættelse af kerneopgaven og få brugt det som et redskab i hverdagen”, siger Bianca Lauge.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Kerneopgaven i centrum

I mange kommuner skal kvaliteten i dagtilbud øges og samtidig understøtte ændringerne i folkeskolen. Målet er at skabe inkluderende trivsels- og udviklingsmiljøer for børnene og at sikre sammenhæng og høj kvalitet. UCC kan hjælpe med at skabe nye løsninger gennem uddannelse, sparring til den konkrete organisering og udvikling af ledelsesteam og deres samarbejdsfora.

 

UCC har også lavet udviklingsprojekter i bl.a.