Fremtidens dagtilbud

- lad os sætte fokus på børns trivsel, udvikling og læring.
  • Hvordan kan vi forme fremtidens dagtilbud, så børnene får optimalt udbytte i form af læring, trivsel og udvikling?
  • Hvordan kan kompetenceudvikling tilrettelægges innovativt, så det har effekt på børnenes udvikling, læring og trivsel?
  • Hvordan kan medarbejderne bruge deres tid, så det giver merværdi i forhold til kerneopgaven?

I mange kommuner er der skudt store organisatoriske ændringer i gang på dagtilbudsområdet. Ændringerne skal være med til at øge kvaliteten i dagtilbud, og skal samtidig understøtte de ændringer, som folkeskolen gennemgår i disse år. Helt overordnet er målet at skabe gode, inkluderende trivsels- og udviklingsmiljøer for børnene, og sikre, at alle interessenter oplever sammenhæng og høj kvalitet.

Der betyder, at vi nu i højere grad taler om kerneopgaven i stedet for at fokusere på forskellige ydelser. Ledelsesopgaven drejer sig dermed om at skabe organisatoriske rammer for kvalitet og sammenhæng, hvor børnene er i fokus for den faglige ledelse af kerneopgaven.

Vil I gerne i gang med at skabe fremtidens dagtilbud, så kontakt UCC for at høre mere om mulighederne. Vi arbejder både gennem kortere workshops, skræddersyede kursusforløb og diplomuddannelse, og vi kan bistå med planlægning, facilitering og styring af processer fra den første spæde idé til de færdige løsninger.