Børnecentreret dagtilbudsledelse

- med fokus på børns læring, udvikling og trivsel.
  • Vil I styrke fokus på børns trivsel, udvikling og læring i jeres dagtilbud?
  • Vil I skabe en tydeligere sammenhæng mellem dagtilbud og skole?
  • Vil I gerne basere jeres ledelse på viden om, hvad der virker?

Ledelsen i daginstitutioner spiller en stor rolle for udviklingen af den pædagogiske praksis, så den understøtter børns læring, udvikling og trivsel. Det handler om, at ledelsen hele tiden har fokus på, hvad børnenes får ud af at være i institutionen. Ved at have et skarpt øje for målet: børnenes læring, udvikling og trivsel, kan ledelsen gøre en stor forskel for børnene i hverdagen.

Elevcentreret skoleledelse er en ledelsesmodel udviklet af Viviane Robinson, og er oprindeligt en model for ledelse af skoler. Modellen tager udgangspunkt i evidensbaseret viden om, hvordan ledelsen arbejder med en tydelig effekt på elevernes læring og trivsel. Modellen kan med tilpasninger være med til at udvikle kvalitet og pædagogisk praksis på dagtilbudsområdet. Samtidig kan den styrke sammenhænge i skole- og dagtilbudsledelsers indsatser i forhold til at understøtte medarbejderes arbejde med kernopgaven.

Kontakt UCC for at høre mere om mulighederne for at arbejde med børnecentreret dagtibudsledelse. Vi arbejder både gennem kortere workshops, skræddersyede kursusforløb og diplomuddannelse, og vi kan bistå med planlægning, facilitering og styring af processer fra den første spæde idé til de færdige løsninger.