Ledelse af dagtilbud

Vores arbejde inden for ledelse af dagtilbud tager udgangspunkt i de fire ledelsesdimensioner: økonomisk ledelse, HR-ledelse, interessent-ledelse og pædagogisk ledelse. På disse sider kan du læse mere om de ydelser, som vi tilbyder inden for de fire ledelsesdimensioner.

 

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Aktionslæring for pædagoger

Aktionslæring kan være et effektivt værktøj til udviklingen af den pædagogiske praksis. Vi opkvalificerer både ledere og pædagoger til at kunne facilitere didaktiske samtaler i egen organisation, så medarbejderne kan lære af praksis, i praksis.

Børn på legepladsen

Børnecentreret dagtilbudsledelse

Inspireret af Viviane Robinsons elevcentrerede skoleledelse arbejder vi med børnecentreret dagtilbudsledelse, der kan sætte gang i udviklingen af den pædagogiske praksis, så den understøtter børns læring, udvikling og trivsel. 

Fremtidens dagtilbud

I mange kommuner er der skudt store organisatoriske ændringer i gang på dagtilbudsområdet. Vi kan hjælpe med en målrettet indsats med fokus på kerneopgaven, så børnene i fremtidens dagtilbud får optimalt udbytte i form af læring, trivsel og udvikling.

Pædagog tegner sammen med børn

Stærk faglighed i samarbejdet om børn

Ved at have fokus på, at pædagogerne bidrager til hinandens læring i gode samarbejdsrelationer, får børnene et bedre udbytte. Vi kalder den måde at arbejde på for "kollegiale læringsfællesskaber".

Inddrag forældrene

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.