Ledelse af dagtilbud

UCC tilbyder kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere i vuggestuer, børnehaver og SFO'er. Vi uddanner jer, så I bliver endnu bedre til at understøtte børnenes læring, udvikling og trivsel. På disse sider kan du læse mere om de ydelser, vi tilbyder.

 

Kontakt UCC

Kontakt vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 41897220

M: kompetenceudvikling@ucc.dk 

Aktionslæring for pædagoger

Aktionslæring kan være et effektivt værktøj til udviklingen af den pædagogiske praksis. Vi opkvalificerer både ledere og pædagoger til at kunne facilitere didaktiske samtaler i egen organisation, så medarbejderne kan lære af praksis, i praksis.

Børnecentreret dagtilbudsledelse

Inspireret af Viviane Robinsons elevcentrerede skoleledelse arbejder vi med børnecentreret dagtilbudsledelse, der kan sætte gang i udviklingen af den pædagogiske praksis, så den understøtter børns læring, udvikling og trivsel. 

Inddrag forældrene

Stærk faglighed i samarbejdet om børn

Ved at have fokus på, at pædagogerne bidrager til hinandens læring i gode samarbejdsrelationer, får børnene et bedre udbytte. Vi kalder den måde at arbejde på for "kollegiale læringsfællesskaber".

Fremtidens dagtilbud

I mange kommuner er der skudt store organisatoriske ændringer i gang på dagtilbudsområdet. Vi kan hjælpe med en målrettet indsats med fokus på kerneopgaven, så børnene i fremtidens dagtilbud får optimalt udbytte i form af læring, trivsel og udvikling.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.