Det 1-årige konsulentforløb

Med afsæt i jeres kommunes/organisations interne behov og udviklingsønsker, og vores store erfaring med kompetencegivende uddannelser, skræddersyer vi et ét-årigt konsulentforløb, der muliggør et udviklingsløft, som vil kunne mærkes helt ud på borgerniveau.

Det 1-årige konsulentforløb er skræddersyet og har til formål at give medarbejdere i konsultative roller en mere sikker grund under fødderne og en vifte af nye handlemuligheder i deres praksis. I forløbet reflekteres deltagernes udviklingsopgaver fra egen praksis i aktuel forskning, teori og metodiske tilgange med henblik på at undersøge og afprøve nye tiltag i medarbejdernes praksisser.

Konsulentforløbet er særlig relevant for de medarbejdere, der varetager koordinations- og udviklingsopgaver, og som i det daglige skal kunne mestre at agere i en politisk organisation i et særligt felt mellem ledelse og medarbejdere. Deltagerne får en fælles platform og tilgang til problemløsning samtidig med, at de får nye og styrkede kompetencer. Gennem et fælles kompetenceudviklingsforløb skabes ydermere et værdifuldt netværk mellem medarbejdere i konsultative roller fra forskellige afdelinger.

Udbytte af Det 1-årige konsulentforløb

  • Solid teoretisk og metodisk forståelse af den konsultative rolle
  • Bevidsthed om egne styrker og valg af position som konsulent
  • Nye og styrkede kompetencer til at tackle udfordringer
  • Kompetencer til at øge kvaliteten i samarbejdet på tværs af organisationen, med ledelser og andre interessenter

Det 1-årige konsulentforløb består af to diplommoduler á 10 ECTS-points fra Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling; Konsulentarbejdets metoder og Den professionelle konsulents forankring. Når forløbet er afsluttet modtager de studerende derfor både modulbeviser på de to diplommoduler, samt et funktionsbevis på Det 1-årige konsulentforløb.

Bestil et forløb

Står din organisation over for at skulle styrke og kompetenceudvikle medarbejdere i konsultative roller? Så kontakt UCC og hør nærmere om et rekvireret forløb som Det 1-årige konsulentforløb: 

Det siger vores studerende om Det 1-årige konsulentforløb:

Konsulent i Hvidovre Kommune, studerende på 2. modul af Det 1-årige konsulentforløb:

”Man burde have Det 1-årige konsulentforløb som introfag, når man starter som konsulent! Forløbet har styrket mit blik for de forskellige positioner som konsulentfaget indeholder, og jeg får sat teori og refleksion på virket som konsulent. Derudover får man også netværket på forløbet, hvilket jo aldrig er en dårlig ting.

Jeg har klart fået styrket mine kvalitative kompetencer yderligere og fået ny inspiration til procesarbejde og interviewformer. Jeg bruger det, jeg har lært på Det 1-årige konsulentforløb, i mine daglige opgaver, hvor jeg ofte skifter position alt efter hvilke samarbejdspartnere jeg arbejder med. Jeg bruger det også til at processe forløb og har allerede afprøvet metoder i procesmøder med MED-udvalg og ledelse.”

Det 1-årige konsulentforløb

Her kan du hente et printvenligt overblik over Det 1-årige konsulentforløb, så du nemt kan videregive de vigtigste oplysninger ved møder og til interesserede kollegaer.