CALL-DK

Forskning viser, at skoleledelse kan have afgørende indflydelse på undervisningens kvalitet og elevernes læring. Evalueringsværktøjet CALL-DK præsenterer en sammenhængende og systematisk tilgang til udvikling og kapacitetsopbygning inden for læringscentreret ledelse. UCC har skabt et samlet udviklingskoncept, hvis elementer kan skræddersys til anvendelse af CALL-DK på den enkelte skole og som samlet indsats i en kommune.

Hvad er CALL-DK?

CALL-DK er et evalueringsværktøj, der bygger på en evidensbaseret model for læringscentreret skoleledelse. Modellen indeholder fem domæner, der har positiv betydning for udvikling af produktive læringsfællesskaber. Læs mere om værktøjet og modellen her:

Skoleledelse med CALL-DK

Byg bro mellem data og læring

Skoleledere møder i stigende grad krav om, at de skal levere læring og gerne på et forskningsbaseret grundlag. CALL-DK kan give mere viden om hverdagen på skolen og hjælpe med at bygge bro mellem data og elevernes læring.

Erfaringer med CALL-DK?

Det er den evidensbaserede tilgang og fokus på data, der bl.a. har været medvirkende til, at Greve og Herlev Kommune har været med til at udvikle CALL-DK. Du kan læse mere om de erfaringer, som kommunerne har gjort sig, her:

Skoleledelse i elevhøjde

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.