CALL-DK

Forskning viser, at skoleledelse kan have afgørende indflydelse på undervisningens kvalitet og elevernes læring. Evalueringsværktøjet CALL-DK præsenterer en sammenhængende og systematisk tilgang til udvikling og kapacitetsopbygning inden for læringscentreret ledelse. UCC har skabt et samlet udviklingskoncept, hvis elementer kan skræddersys til anvendelse af CALL-DK på den enkelte skole og som samlet indsats i en kommune.

Hvad er CALL-DK?

CALL-DK er et evalueringsværktøj, der bygger på en evidensbaseret model for læringscentreret skoleledelse. Modellen indeholder fem domæner, der har positiv betydning for udvikling af produktive læringsfællesskaber. Læs mere om værktøjet og modellen her:

Erfaringer med CALL-DK?

Det er den evidensbaserede tilgang og fokus på data, der bl.a. har været medvirkende til, at Greve og Herlev Kommune har været med til at udvikle CALL-DK. Du kan læse mere om de erfaringer, som kommunerne har gjort sig, her:

Byg bro mellem data og læring

Skoleledere møder i stigende grad krav om, at de skal levere læring og gerne på et forskningsbaseret grundlag. CALL-DK kan give mere viden om hverdagen på skolen og hjælpe med at bygge bro mellem data og elevernes læring.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.