Typer af kompetenceudvikling

UCC kan være en aktiv medspiller i forhold til at sikre læring, udvikling og trivsel i skoler og dagtilbud og en høj kvalitet i opgaveløsningen på sundhedsområdet. Vi lytter til, hvad I er optagede af, og med det afsæt tilrettelægger og gennemfører vi kompetenceudvikling, som er anvendelsesorienteret og skaber værdi i praksis.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde løsninger på udfordringerne i jeres hverdag. Vi tilbyder fx nedenstående:

Aktionslæringsforløb
Sammen udvikler jeres praksis ved at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete situationer i jeres hverdag. Et forløb kan fx bestå af 3-5 hele eller halve kursusdage med nogle ugers mellemrum og afprøvning af det lærte i praksis imellem kursusdagene.

Diplomuddannelser
Diplomuddannelser kan skræddersys til netop jeres behov og gennemføres over en periode, som passer ind i jeres planlægning.

Kurser, oplæg og workshops
Kurser, oplæg og workshops kan tilrettelægges sammen med jer - og med jeres strategier og udfordringer som omdrejningspunkt. Brug gerne vores kursus- og videreuddannelsesdatabase som inspiration til, hvad vi kan tilbyde.

Partnerskaber med kommuner
Vi samarbejder med en række kommuner om at udvikle fælles erfaringer og ny viden på skole- og daginstitutionsområdet. Indtil videre har UCC indgået partnerskabsaftaler med 15 kommuner om større eller mindre projekter - blandt andet om aktuelle problemstillinger i folkeskolen. UCC og kommunen finder i fællesskab frem til netop de samarbejdsflader, der er relevante og frugtbare for begge parter - og med en så praksisnær tilgang som muligt.

Supervision og coaching
UCC tilbyder procesforløb med konsulentbistand med fokus på bestemte arbejds- og funktionsområder. UCC's konsulenter tilbyder både vejledning, oplæg, coaching og supervision.

Dokumentation og evaluering
Vi opsamler viden hos jer for at dokumentere og evaluere undervisnings- og læreprocesser. Mange særligt tilrettelagte uddannelsesforløb er tæt knyttet sammen med et udviklings- eller forskningsprojekt, hvor evaluering og dokumentation er i højsædet.

Kontakt UCC

Kontakt vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 41897220

M: kompetenceudvikling@ucc.dk 

Det siger kunderne

Få inspiration til jeres egne projekter - se eksempler på, hvordan Københavns Professionshøjskole/det tidligere UCC har samarbejdet med skoler, institutioner og kommuner om bl.a. flygtninge, brug af data, it i skole og dagtilbud og pædagogiske læringscentre. 

Det får I ud af samarbejdet

Københavns Professionshøjskole tilbyder skræddersyet, fleksibel kompetenceudvikling, som er tilpasset jeres behov – både i forhold til indhold og tilrettelæggelse. 

Læs mere her: