Det får du

UCC har stor erfaring med særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for større medarbejder- eller ledergrupper.

Hvordan vi samarbejder

Jeres uddannelsesforløb kan sammensættes af alt fra konsulentbistand, evaluering og supervision til kursusforløb og temadage. Vi er med hele vejen - fra behovsafklaring og planlægning til projektgennemførelse, evaluering og dokumentation.

UCC tilbyder fx:

  • Partnerskaber
  • Supervision og coaching
  • Kurser og temadage

Partnerskaber med kommuner

Vi samarbejder med en række kommuner om at udvikle fælles erfaringer og ny viden på skole- og daginstitutionsområdet. Indtil videre har UCC indgået partnerskabsaftaler med 15 kommuner om større eller mindre projekter - blandt andet om aktuelle problemstillinger i folkeskolen.

UCC og kommunen finder i fællesskab frem til netop de samarbejdsflader, der er relevante og frugtbare for begge parter - og med en så praksisnær tilgang som muligt.

Kurser og temadage for hele medarbejdergruppen

Brug vores kursus- og videreuddannelsesdatabase som inspiration til, hvad vi kan tilbyde. Vi holder gerne kurset hos jer, ligesom vi har lyse og moderne kursuslokaler i København, hvis I ønsker at lægge kurset ude af huset.

Skræddersyede videreuddannelser på diplomniveau

Har I særlige ideer eller ønsker, kan vi tilrettelægge videreuddannelse på diplomniveau. UCC's konsulenter deltager gerne i analyse af jeres kompetenceudviklingsbehov og laver skræddersyede forløb, der passer til jeres behov.

Dokumentation og evaluering

Vi opsamler viden hos jer for at dokumentere og evaluere undervisnings- og læreprocesser. Mange særligt tilrettelagte uddannelsesforløb er tæt knyttet sammen med et udviklings- eller forskningsprojekt, hvor evaluering og dokumentation er i højsædet.

Supervision og coaching

UCC tilbyder procesforløb med konsulentbistand med fokus på bestemte arbejds- og funktionsområder. UCC's konsulenter tilbyder både vejledning, oplæg, coaching og supervision.

Medarbejdere med campusrenderinger på tøjet

Skal vi samarbejde?

Ring til vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 4189 7220
M: kompetenceudvikling@ucc.dk

uzeyir - citat

Spydspidser i inklusion

Inklusion er på dagordenen i skolerne. Flere elever skal kunne indgå aktivt i skolens faglige og sociale fællesskaber, og derfor er det nødvendigt, at lærere udvikler den pædagogiske praksis. I samarbejde med UCC uddanner Hvidovre Kommune ”spydspidser” blandt lærere på alle kommunens skoler. Læs mere om samarbejdet

VID