Case: Ny metode sikrer løbende udvikling

Chefkonsulent i UCC , Søren Smidt, har ledet et flerårigt projekt i Rudersdal Kommune med fokus på arbejdet med læreplanstemaer. Søren fortæller her om projektet.

Hvad var kommunens udfordring?
Rudersdal Kommune ønskede hjælp til at analysere, hvordan institutionerne arbejdede med udvikling og dokumentation af deres pædagogiske arbejde i deres handleplaner, og efterfølgende om arbejdet kunne forenkles og kvalificeres på tværs af kommunens institutioner. Som noget nyt var læreplanstemaerne formuleret på kommunalt niveau, og der var derfor behov for at undersøge, hvordan det fungerede i institutionerne. Kommunen havde, ud over de seks læreplanstemaer, tre indsatsområder, som institutionerne skulle navigere efter i deres handleplaner.

Hvad bidrog UCC med?
UCC’s konsulenter lavede en analyse af alle institutioners virksomheds- og handleplaner og pegede på en række udfordringer fx i forhold til evalueringskulturen og sammenhængen til kommunens overordnede mål. På baggrund af disse udfordringer udarbejdede UCC i tæt samarbejde med forvaltningen strategi og handleplaner for kvalificering af arbejdet. Et centralt element var implementeringen af en ny metode til systematisk udvikling af praksis med fokus på fastsættelse af mål og evaluering.

I forlængelse af strategien, skræddersyede UCC kompetenceudvikling for alt pædagogisk personale og ledere i institutionerne, hvor de blev klædt på til at arbejde med den nye metode, som er baseret på aktionslæring. Se modellen i boksen til højre.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Udvidet aktionslæringsmodel

Søren Smidt præsenterer i bogen ”Aktionslæring i pædagogisk praksis” en udvidet aktionslæringsmodel med ni faser. Læs mere om de ni faser her:

Tidligere projektforløb