Case: Læring, dokumentation og praksis

UCC og Ballerup Kommune har i samarbejde gennemført et kursus- og sparringsforløb om læring, dokumentation og evaluering i den pædagogiske praksis på 0-6 årsområdet.

Kursusforløbet rettede sig mod pædagoger, dagplejepædagoger og pædagogiske ledere og forløb hen over en 2-årig periode med flere kursushold.

Forløbet bestod af Kick-off, kursusdage og sparringsmøder. Indholdet var undervisning i aktionslæring, narrativ metode og kommunikation/formidling. Undervisningen var tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg og processer med pædagogernes respektive pædagogiske praksis og udvalgt læreplanstema som omdrejningspunkt. Hver deltager havde en selvoplevet case med på kurset.

Kursusforløbet var tilrettelagt sådan, at pædagogerne i undervisningen stiftede bekendtskab med teori og metoder, som de  efterfølgende skulle afprøve i egen konkret praksis. Hvorefter de vendte tilbage på kurset og fik sparring på deres udfordringer samt deltog i nye undervisningsforløb med teori og metode og så fremdeles.