Case: Klædt på til læring

Dagtilbuddene går i stigende grad fra en rolle som værested til lærested. UCC har i samarbejde med Faaborg-Midtfyns Kommune sat fokus på læring i daginstitutioner, og uddannet kommunens personale i at skabe udviklende læringsmiljøer.

Behov for nytænkning

Dagtilbudsloven lægger stor vægt på udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner, som en metode til at give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal beskrive mål for børns læring indenfor bestemte temaer, den skal beskrive relevante metoder og aktiviteter, samt hvordan læreplanen evalueres.

Hvad var resultatet?

Faaborg-Midtfyns Kommune havde et ønske om at udvikle arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og her valgte de UCC til opgaven. UCC har derfor stået for kompetenceudviklingsforløbet af medarbejderne i de kommunale, selvejende og private institutioner, og målet med uddannelsesforløbet har været, at hver institution fik udarbejdet en læreplan ud fra kommunens fælles kravspecifikation. Formen for uddannelsesforløbet har været en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der har været en arbejdsperiode mellem undervisningsgangene, så der har været mulighed for at arbejde med læreplanen i institutionen i den mellemliggende periode.

Udviklingsforløbet har indført kommunens medarbejdere i den nyeste viden og forskning om læreplaner og læringsmiljøer, og forløbet har udviklet medarbejdernes didaktiske kompetencer. UCC har sørget for, at medarbejderne nu er i stand til at sætte mål og tegn for børnenes læring, de har udviklet kompetencer til at omsætte fælles læringsmål til hverdagslivsaktiviteter, og de har fået viden om dokumentations- og evalueringsmetoder.

Kompetenceudviklingsforløbet har desuden udviklet medarbejdernes faglige kompetencer til det systematiske og refleksive arbejde med læreplaner og børns læring i inkluderende læringsmiljøer.

Også ledelsen blev understøttet

Sideløbende med medarbejdernes kompetenceudviklingsforløb er ledelsen i de kommunale og selvejende institutioner blevet understøttet i deres ledelsesrolle med henblik på implementering, evaluering og justering af læreplansmål.

Gennem kompetenceudviklingsforløbene har institutionerne og dagplejen arbejdet med de nye læreplaner efter den fælles kravspecifikation i kommunen, og institutionernes nye læreplaner er den 1. september sendt til godkendelse i kommunen.

Hvis du er interesseret i et kompetenceløft inden for dette faglige område, er du meget velkommen til at kontakte UCCs konsulenter, for at få en uforpligtende snak og et tilbud.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220