Sciencepædagogik styrker børns udvikling

Hvorfor regner det? Hvad sker der, når man nyser? Hvordan flyver fuglene? Børn undrer sig og stiller spørgsmål. I Hillerød Kommune arbejder det pædagogiske personale med en ny metode til at gribe børnenes nysgerrighed og følge deres spor. Både pædagoger, medhjælpere og ledere uddannes i metoden hos UCC.

”Det handler om at arbejde med børns naturlige tilgang til verden og at stille de rigtige spørgsmål sammen med børnene. Vi ønsker at skabe undren og lyst til at lære mere, og vi ønsker, at pædagogerne er bevidste om, hvilke metoder de bruger i hvilke situationer”, forklarer dagtilbudschef Jette Frandsen Pedersen fra Hillerød Kommune.

Pædagogernes arbejde er afgørende

Hillerød Kommune satte gang i indsatsen for at gøre pædagogerne bevidste om, hvor utrolig vigtige de er for børns udvikling. ”Målsætningen om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, rækker helt ned i daginstitutionerne og handler om, hvordan pædagogerne støtter børn i deres udvikling. Ikke alt er lige godt at gøre, og det er ikke lige meget, hvordan vi dokumenterer og evaluerer”, lyder det fra Jette Frandsen Pedersen.

Metoden kan bruges på alle områder

Omdrejningspunktet for kommunens indsats har i første omgang været læreplanstemaet natur og naturfænomener. ”Sciencepædagogik handler ikke kun om naturvidenskab, men det er vældig nemt at gribe børnenes nysgerrighed inden for det område. Og der var 12 institutioner i Hillerød, som allerede var i gang med et projekt om naturen, så vi valgte at bygge videre på det. Senere har vi udvidet vores indsats til også at handle om temaerne krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer og værdier. Det er den samme pædagogiske tilgang, vi bruger på alle områderne”, siger Jette Frandsen Pedersen. For at understøtte arbejdet med de tre udvalgte læreplanstemaer gennemfører en gruppe pædagoger hver et diplommodul hos UCC i et af temaerne.

Mod til at lære af hinanden

Hvert år bliver 100-150 pædagoger, medhjælpere og ledere uddannet hos UCC i den sciencepædagogiske tilgang. På den måde sikrer kommunen, at alle er klædt på til at arbejde i samme retning. ”Jeg oplever, at pædagogerne har fået en helt anden bevidsthed om deres egen position. De bruger deres faglighed på en anden måde og har en faglig dialog og tør lære af hinanden. Ved de pædagogiske tilsyn oplever vi en helt anden målrettethed end tidligere”, siger Jette Frandsen Pedersen.

Fælles grundlag

Det er en stor styrke, at UCC har været med hele vejen, og at det er de samme undervisere, der kører alle forløb. ”Det betyder, at pædagogerne har en fælles referenceramme, og det betyder, at vi kan langtidsplanlægge. Forløbene evalueres hele tiden, og der er stor tilfredshed hele vejen rundt”, lyder det fra Jette Frandsen Pedersen.

At arbejde baglæns eller forlæns med science

I arbejdet med science i daginstitutioner er der to primære tilgange, som personalet kan bruge, og som det er godt at være bevidst om: En ”baglæns” og en ”forlæns” tilgang.

De to tilgange griber ind i hinanden, supplerer hinanden og udgør en helhed. Begge er nødvendige og rummer elementer, der bidrager til at udvikle en rig og nuanceret pædagogik.

Læs om de to tilgange til højre.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

UCC har også

... lavet scienceprojekter i bl.a.:

  • Odsherred Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Tårnby Kommune
  • Høje-Taastrup Kommune

Den "baglæns" tilgang

Pædagogerne planlægger og organiserer på forhånd aktiviteter med et scienceindhold, der passer til deres børnegruppe. Børnene har måske vist interesse for et naturfænomen, som pædagogerne har mulighed for at sætte sig nøjere ind i. Herefter kan pædagogerne inddrage børn i aktiviteter, hvor de selv er fagligt funderet.

Den "forlæns" tilgang

Samværet børnene imellem og samværet mellem børn og pædagoger er præget af daglige rutiner og traditioner og kun i mindre grad af planlagte reflekterede pædagogiske aktiviteter. I denne tilgang bliver pædagoger løbende inspireret til at gribe nuet og sammen med børnene skabe et forløb med pædagogisk sigte.