Pædagoger arbejder med engelsk leg og læring

UCC udbyder et kursus kaldet Play and Learn. Kurset har en legende tilgang til børns sprogudvikling og kan rekvireres på bestilling.

Beskrivelse

Børn vokser op i en globaliseret verden, hvor behovet for flersprogede kompetencer er stort. Børn har en umiddelbar nysgerrighed og mod på at lære sprog fra de er ganske små.

Kom og lær hvordan du som pædagog via legende læring og daglige rutiner kan udvikle børnenes motivation og selvtillid ifbm at kommunikere på engelsk, samt deres generelle sproglige opmærksomhed.

På kurset lærer du om børns sprogudvikling, og hvordan denne viden kan bruges til at udvikle de sproglige kompetencer der allerede er i mange børn, på engelsk og andre sprog. Du vil lære hvordan du kan bruge hverdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter til at kommunikere meningsfuldt på engelsk med børnene.

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser.  Deltagerne planlægger i samarbejde aktiviteter, som afprøves i egen praksis.

Mål                    

At deltagerne:

  • har basal viden om sprogtilegnelse.
  • kan planlægge og udføre kommunikative aktiviteter der understøtter leg og læring på engelsk samt inddrage engelsk i hverdagsrutiner.

Målgruppe     

Pædagoger i dagtilbud og fritidstilbud/indskoling.

Form

Kurset spænder over 18 timer fordelt på tre hele dage a seks timers varighed. Mellem mødegangene deltager man i to omgange aktionslæring, hvor dele af kursets indhold afprøves i egen praksis.

Undervisere

Lektor Karoline Søgaard

Lektor Maria Neumann Larsen

Hvornår

Kurset afvikles ikke over en bestemt periode, men kan rekvireres efter individuelt behov. Hvis du er interesseret i at bestille et Play and Learn-kursus om tidlig sproglæring, så kontakt Maria Neumann Larsen eller Karoline Søgaard for at høre mere.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Pædagoger og børn ligger på måtter på gulvet og leger

Engelsk i børnehaven

UCC samarbejder med Gentofte Kommunes daginstitutioner om at udvikle pædagogiske metoder til engelsktilegnelse i børnehaven.