Hvad er Play and Learn?

Play and Learn er et innovationsprojekt, der fokuserer på at øge børns sproglige nysgerrighed, at opbygge deres engelske ordforråd i en tidlig alder samt at motivere dem til at lege med det engelske sprog.

I Play and Learn er grundlaget for engelskaktiviteterne i børnehave og fritidsordning anderledes end i skolen. Målet er at øge børnenes sproglige nysgerrighed og opmærksomhed, opbygge et grundlæggende receptivt repertoire på engelsk, samt at skabe selvtillid og motivation til at turde lege med sproget. Til forskel fra engelsk i skolen er målet ikke at børnene skal lære et bestemt ordforråd, bestemte grammatiske regler eller engelske fraser, men gennem legende læring at tale engelsk med børnene med afsæt i deres interesser og hverdagens aktiviteter og rutiner. På den måde bliver engelskaktiviteterne knyttet til og brugt i konkrete situationer og i velkendte kontekster, der giver mening for børnene.    

At aktiviteterne tager afsæt i børnenes interesser betyder, at hvis der fx er nogle fodboldentusiaster blandt børnene, så kan det være fodbold, der inddrages i engelsk aktiviteterne. Når man spiller FIFA 14 eller MovieStarPlanet på computeren er det for eksempel vigtigt at vide, at en målmand hedder keeper, og coin betyder mønt. "Vi kan allerede nu se, at børnene gerne vil lære engelske ord, når de udspringer af deres egne interesser og initiativer. Man kan og bør ikke sætte børnene ned og køre almindelig skoleundervisning hverken i børnehaven eller SFO," siger Karoline Søgaard, der er UCC-underviser og konsulent i Play and Learn. Man kan stimulere børnenes nysgerrighed, lyst og mod til at lære sprog ved at give dem værdifulde erfaringer allerede fra en tidlig alder og dermed styrke forudsætningerne for engelsktilegnelse i skolen.     

Hvad er resultaterne af innovationsprojektet og kompetenceudviklingen?

Play and Learn-praksisuddannelsen bestod af et 5-dages kursusforløb for 50 pædagoger i Gentofte Kommune. UCC udarbejdede i forbindelse hermed et teoretisk grundlag for pædagogers arbejde med engelsk i dagtilbud, der dannede ramme om praksisuddannelsen og som kan downloades fra menuen til højre. Praksisuddannelsen gennemføres i tilpasset format i 2014/2015 til 50 nye pædagoger i Gentofte Kommune.  

Pædagogerne har på praksisuddannelsen og gennem aktionslæring i innovationsprojektet både fået og afprøvet ny viden om fremmedsprogtilegnelse, samt styrket deres allerede eksisterende viden om børns sprogindlæring. De har fået mulighed for at afprøve konkrete engelskaktiviteter i praksis. På baggrund af drøftelser om pædagogik og legende læring har de reflekteret over muligheder og begrænsninger ift. rammer, rutiner, aktiviteter mv. Deltagerne har i evalueringen peget på et stort samspil mellem teori og praksis, samt at kompetenceudviklingen har været rettet direkte mod deres egen kontekst.

Hvis din institution eller kommune er interesseret i et forløb, der tager udgangspunkt i Play and Learn, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om et muligt kursus her: