Case: Play and Learn

UCC har stået i spidsen for et innovationsprojekt i Gentofte Kommune, hvor en del af kommunens pædagoger skulle klædes på til at lære mindre børn engelsk. Konsulent fra UCC, Maria Neumann Larsen, fortæller her om projekt Play and Learn.

Hvad var kommunens udfordring?
Gentofte Kommune ønskede at forberede kommunens børn på den globale verden, herunder sprogligt. Kommunen ville desuden at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger i forhold til især brobygning mellem børnehave og skole. En måde at arbejde med disse visioner var at inddrage pædagoger i børnehaver og fritidstilbud i at lære 3-9-årige børn engelsk i et legende læringsmiljø, og kommunen kontaktede UCC for at få hjælp til projektet.

Hvad bidrog UCC med?
I innovationsprojektet Play and Learn samlede UCC et team af konsulenter og undervisere med faglighed inden for pædagogik, læring og fremmedsprogstilegnelse. UCC’s opgave var at udvide pædagogernes faglighed med en ekstra dimension, herunder et nyt fælles fagsprog. UCC byggede viden om og metoder til fremmedsprogstilegnelse oven på det, pædagogerne allerede kunne ift. sprogstimulering og sprogudvikling.

Helt konkret lærte pædagogerne teori om bl.a. tidlig fremmedsprogstilegnelse og legende læring over fem undervisningsgange. Efter tredje kursusgang planlagde pædagogerne selv eksperimenter – såkaldte aktioner - som de udførte i praksis med konsulenter og kolleger som observatører.

Via projektet Play and Learn er der udviklet et koncept for efteruddannelse, og UCC kan levere en praksisuddannelse til pædagoger.

Metoder

Daglige rutiner

Når sproget understøttes af en kendt kontekst, hjælper det børnenes forståelse, og de har dermed gode muligheder for at tilegne sig sproget. Fx kan den voksne sige ”Go wash your hands – remember the soap” ved håndvasken, hvor børnene allerede ved, hvad de skal gøre, og kan se både håndvask og sæbe.

Pædagogiske aktiviteter

En leg eller sangleg, som klassen har leget mange gange på dansk, kan leges på engelsk. Når børnene kender legen, har de en forventning om, hvad der skal ske, og derfor kan de forstå det væsentlige af det, pædagogen siger på engelsk. Det kan også være en fordel for den usikre begynder at få lov til at synge eller sige noget i kor og dermed øve sig på det nye sprog uden at skulle stå frem alene.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220