Digitale medier som pædagogisk redskab

Alle daginstitutioner og dagplejen i Gladsaxe Kommune har gennem de sidste fire år haft fokus på digitale medier som pædagogisk redskab. UCC har samarbejdet med områdeinstitutionen Mørkhøj/Enghavegård om at gøre de digitale medier til et naturligt værktøj for børnene i arbejdet med natur og teknik.

”Vores mål var, at digital teknologi skulle inddrages som en naturlig del af det pædagogiske miljø i dagtilbuddene, og at børnenes digitale potentiale skulle i spil, så de gik fra at være passive konsumenter til at blive aktive lærende i den digitale verden”, fortæller områdeleder Marianne Milbo.

Udvikler børns nysgerrighed

Projektet fokuserede på, at børnene skulle bruge digitale medier som værktøj til at forstå sammenhænge og få ny viden, og personalet skulle arbejde med at fange børnenes spor og understøtte og udvikle deres nysgerrighed.

”Styrken ved dette projekt var, at UCC arbejdede ind i den ramme, vi i forvejen arbejdede i, og tilpassede indsatsen lokalt til hvert børnehus. Det har gjort det muligt at lave en fokuseret indsats direkte i praksis, som vi tydeligt kan se resultaterne af”, siger Marianne Milbo.

Forældre er aktive medspillere

Forældrene blev også inddraget som aktive medspillere i projektet og fik løbende informationer om, hvad institutionerne arbejdede med på den digitale front, men også hvordan de selv kunne arbejde med det derhjemme. ”Vi holdt et forældremøde om vores arbejde med digitale medier og har siden fulgt op med dialog i forældrekontaktudvalgene”, forklarer Marianne Milbo.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

 

Læs hele kataloget her.

Udvikling af en digital kultur

UCC har stor erfaring med at drive udviklingsprojekter i kommuner med det formål at etablere en digital kultur på hele institutionsområdet. UCC kan understøtte institutionernes arbejde med at integrere digitalisering i hverdagens aktiviteter og med at beskrive dette arbejde i læreplanerne.

Alle forløb skræddersys efter den enkelte kommunes behov, og medarbejdere og ledere kan kompetenceudvikles via fx UCC’s diplomuddannelsesmoduler.

Citatboks: Steen Søndergaard

UCC har også

… lavet projekter og kompetenceudvikling i forhold til digitale medier i bl.a.:

  • Fredensborg Kommune
  • Gentofte Kommune
  • Høje-Taastrup Kommune
  • Helsingør Kommune