Case: Digitale medier i dagtilbud

Marianne Svanholt, konsulent ved UCC ’s AMU -uddannelser, fortæller her, hvordan UCC klæder det pædagogiske personale i en daginstitution på til at kunne arbejde med iPads som et pædagogisk værktøj.

Hvad er institutionens udfordring?

Den integrerende institution Strandhuset i Hvidovre Kommune har et mindre antal iPads, og nogle få medarbejdere arbejder med dem sammen med børnene. Resten af personalet føler sig usikre på den nye teknologi, og institutionen ønsker en samlet kompetenceudvikling for pædagoger og medhjælpere.

Hvad bidrager UCC med?

Medarbejderne i Strandhuset lærer om børn og medier, bliver fortrolige med iPads og planlægger it-baserede aktiviteter på et kursus, som løber over ca. et år. Kursusgangene ligger med en måneds mellemrum, så deltagerne har tid til at afprøve de planlagte aktiviteter med børnene i institutionen. De tager den nye viden med tilbage til kurset, som foregår ude på institutionen, hvor det er muligt at tage udgangspunkt i de daglige rammer og aktiviteter. På kurset lærer deltagerne at holde fokus på den nye teknologi som et pædagogisk redskab og at skabe pædagogisk mening med aktiviteterne. Strandhuset har i forbindelse med kurset købt flere iPads og dermed fået mulighed for at arbejde med større grupper af børn.

Udvikling af digital kultur i kommunens institutioner

UCC har stor erfaring med at drive udviklingsprojekter i kommuner med det formål at etablere en digital kultur på hele institutionsområdet. UCC kan understøtte institutionernes arbejde med at integrere digitalisering i hverdagens aktiviteter og med at beskrive dette arbejde i læreplanerne.

Alle forløb skræddersys efter den enkelte kommunes behov, og medarbejdere og ledere kan kompetenceudvikles via fx UCC ’s diplomuddannelsesmoduler. Vi tager meget ofte udgangspunkt i aktionslæring, hvor UCC ’s konsulenter sammen med forvaltning, institutionsledere og/eller medarbejdere afprøver hypoteser i praksis og følger op med reflekteret samtale og evaluering. Aktionslæring sikrer kobling mellem teori og praksis og en forankring af nye metoder i hverdagen.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220