Stor satsning på inklusion giver resultater

Alle daginstitutioner i Hvidovre Kommune har to eller flere pædagoger, som er uddannet i inklusion hos UCC. Derudover har en række institutionsledere fået samme uddannelse for at skabe de bedste betingelser for, at arbejdet med inklusion lykkes.

Samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og UCC om kompetenceudvikling i inklusion startede i 2012, hvor kommunen besluttede, at alle institutioner skulle have en inklusionspædagog. Siden har UCC uddannet mange flere pædagoger og en gruppe ledere.

”Det er jo lederne, der skal sikre, at rammerne for arbejdet med inklusion er i orden. De skal så at sige åbne rum, så det kan lade sig gøre. Ved at få samme uddannelse som medarbejderne, men på et særskilt lederhold, har de fået forudsætningerne for at tilrettelægge arbejdet optimalt. De har fået viden om inklusion og samme faglige sprog som medarbejderne. Lederne er meget begejstrede for forløbet, og vi kan tydeligt se, hvor meget det betyder, at de er med”, forklarer Jonna Olsen, specialpædagogisk konsulent i Hvidovre Kommune.

UCC kommer til Hvidovre

Pædagoger og ledere er uddannet på særlige hold, som kun består af Hvidovre-folk. ”Det er en stor styrke, at UCC kommer ud til os og tager udgangspunkt i vores lokale kontekst. Det giver mulighed for at designe noget, som passer til os, og for at møde hinanden på tværs af institutioner, udveksle erfaringer og danne netværk”, siger Jonna Olsen.

Netværk med fokus på kerneopgaven

Inklusionspædagogerne i Hvidovre Kommune er organiseret i et netværk, som faciliteres af UCC. Netværket er åbent for alle interesserede på dagtilbudsområdet i kommunen. ”Sammen med UCC’s konsulenter italesætter vi bl.a. dilemmaer fra hverdagen, rollen som inklusionspædagog og tegn på udsathed, og vi får adgang til den nyeste viden og forskning. Vi holder hele tiden fokus på kerneopgaven, og det fungerer rigtig godt”, fortæller Jonna Olsen. PPR deltager også i netværket for hele tiden at være opdateret på de aktuelle udfordringer i institutionerne.

Et løft, der kan ses og måles

Når Jonna Olsen er på besøg i Hvidovres institutioner, oplever hun, at medarbejderne har en faglig dialog på et andet niveau end før. ”I alle vores institutioner er der mindst to – og helt op til 10 – medarbejdere, som har gennemgået inklusionsuddannelsen. Det betyder, at de har et fælles fagligt sprog, og de har fået redskaber til at reflektere systematisk over egne handlinger. Det har givet et stort løft, som både kan ses og måles”, siger Jonna Olsen, som undervejs er blevet mere og mere glad for samarbejdet med UCC. ”Jeg synes, UCC’s konsulenter har været meget lydhøre over for, hvad der er vigtigt for os her i Hvidovre Kommune, og de har været gode til at tage udgangspunkt i vores behov”.

Hvidovre Kommune har også sprogpædagoger i alle institutioner og et sprognetværk, som UCC faciliterer.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Inklusionsvejleder

Tre udvalgte moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse kvalificerer tilsammen til at varetage en funktion som inklusionsvejleder. Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med at udvikle, styrke og varetage inkluderende praksis i dagtilbud, folkeskole, skolefritidsordninger og andre sociale arenaer for børn og unge.

Moduler til inklusionsvejleder

Moduler i uddannelsen:

  • Social inklusion
  • Læring, kontakt og trivsel
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Modulerne kan også tages enkeltvis.

UCC har også lavet inklusionsprojekter i bl.a.