Case: De bedste betingelser for alle børn

Konsulent ved UCC, Lone Johansen, fortæller her om et projekt i Hillerød Kommune, hvor UCC har kompetenceudviklet ledere og pædagoger i forhold til at arbejde med inklusion.

Hvad er kommunens udfordring?
Hillerød Kommune har en overordnet målsætning om, at alle børn skal have de bedst mulige betingelser for at udvikle kompetencer, og at betydningen af social baggrund skal mindskes. Samtidig skal tilliden til og trivslen i dagtilbud styrkes, ved at de professionelle løbende kompetenceudvikles. På den baggrund ønsker kommunen at opkvalificere ledere og pædagoger i dagtilbud, så de bliver endnu bedre til at arbejde med inklusion.

Hvad bidrager UCC med?
Alle ledere af Hillerød Kommunes daginstitutioner og i første omgang 50 pædagoger bliver kompetenceudviklet af UCC. Der er tale om et pilotprojekt, som skal bruges til at justere et efterfølgende forløb for resten af kommunens pædagoger på dagtilbudsområdet. Målet er at skabe et fælles udgangspunkt for den praksis, man er sammen om, og introducere begreber, som sikrer et fælles inkluderende blik.

Forløbet er bygget op som vekselvirkning mellem undervisningsdage og afprøvning af den nye viden i praksis. Alle deltagere får den nyeste viden om inklusion og børns udvikling, og lederne lærer derudover at facilitere forandringsprocesser, mens pædagogerne får forskellige analyseredskaber og metoder til systematisk at reflektere over og i endnu højere grad udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220