Inklusion i dagtilbud

Inklusion har været på dagsordenen i mange år, men en del steder er det fortsat udfordrende i praksis at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. Bevægelsen fra rummelighed og integration til inklusion, hvor den pædagogiske praksis er tilrettelagt med fokus på både individet, fællesskabet og konteksten, er ofte svær. Der er en tendens til, at jo mere et barn er i en udsat position, jo mere arbejdes der med individualiserede løsninger.

For at danske dagtilbud i langt højere grad kan tilbyde alle børn adgang til aktiv deltagelse i fællesskaberne, skal der arbejdes endnu mere med systematiske refleksionsprocesser, der understøtter de professionelle i at skabe inkluderende læringsmiljøer.

UCC tilbyder kompetenceudvikling og konsulentbistand til kommuner, klynger og institutioner, som vil løfte arbejdet med inkluderende miljøer.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Er han drengen med ADHD eller barnet, der leger?

Måden, pædagoger taler om børn på, er magtfuld og kan gøre både skade og en kæmpe positiv forskel. Det fortæller UCC’s Rasmus Anker Bendtsen og pædagog Brit Elmdal Glud om i UCC Magasin.

Nyeste forskning i inklusion

Skolereformen har understreget vigtigheden af faglig viden og innovative, især når det handler om inklusion. UCC forsker bl.a. i de nye roller som ledelse, medarbejdere og elever står i.

Tre personer som snakker med hinanden

Det får du

UCCs konsulenter tilpasser undervisning og kompetenceløft til den enkelte kunde. Vi tilbyder mange forskellige former for forløb og partnerskaber, der alle kan løfte jeres faglige niveau.