Børnehavebørn leger med engelsk

I Gentofte Kommune leger børn fra 3 år med det engelske sprog i børnehaven. Det har de gjort, siden kommunen i samarbejde med UCC startede projekt Play and Learn, som har til formål at gøre børnene åbne og nysgerrige over for andre sprog og kulturer og samtidig klæde dem på til at lære engelsk i skolen.

”Der er kun positive erfaringer med at lade børn lege med flere sprog i en tidlig alder”. Så kontant lyder det fra udviklingskonsulent Birthe Bjerrum fra Gentofte Kommune, og hun har noget at have det i. ”Jeg har undersøgt forskningen inden for området, kontaktet professor Anne Holmen, læst om erfaringer fra andre skoler og institutioner, og jeg stødte ikke på noget som helst, der viste negativ effekt. Det var meget overbevisende”, lyder det fra Birthe Bjerrum, som har været projektleder på projekt Play and Learn i Gentofte Kommune.

Visioner for kommunens børn

Det var et ønske fra politikerne i Gentofte Kommune, at børn ned til 3 år skulle stifte bekendtskab med engelsk, og kommunens visioner på dagtilbuds- og skoleområdet bærer da også titlerne ’Børn forandrer verden’ og ’Læring uden grænser’. Som et led i at realisere visionerne indledte kommunen et samarbejde med UCC, som i løbet af Play and Learn-projektet har uddannet over 50 pædagoger i tidlig fremmedsprogstilegnelse og legende læring.

Hele kommunen med

Alle kommunens institutioner og skoler har været en del af Play and Learn, og UCC har udover at uddanne pædagogerne også støttet de ti netværk, som Gentofte Kommune har etableret for at holde fast de nye tiltag. Fire institutioner har derudover været med i et særskilt innovationsprojekt, hvor pædagogerne arbejdede med aktionslæring, og hvor der var koblet forskning på. Innovationsprojektet gav mulighed for at opsamle viden, der kunne bruges bredt i projektet.

Der skal leges

Et vigtigt aspekt af Play and Learn er den legende tilgang. ”Vi har sat en ramme, der hedder ca. 1 times engelsk om ugen, men det skal ikke forstås som undervisning. Det handler om at åbne verden for børnene og gøre dem nysgerrige på sprog. Pædagogerne kan fx bruge engelsk i forbindelse med daglige rutiner som håndvask og spisning eller i lege og sanglege”, forklarer Birthe Bjerrum.

Et lille forspring

Om børnene ender med at blive bedre til engelsk som unge og voksne, fordi de starter tidligt, er der ingen forskning, der peger på. ”Nej, det kan vi ikke dokumentere. Der skal andet og mere til undervejs i deres skolegang. Men vi kan give børnene et lille forspring og gøre engelskundervisningen i skolen sjovere, fordi de kan starte på et lidt højere niveau. Vi gør desuden børnene nysgerrige på sprog i det hele taget, og det har en gavnlig virkning på deres læring generelt”, siger Birthe Bjerrum.

En fast del af fremtiden

Projektet var 2-årigt og er afsluttet, men Gentofte Kommune fortsætter indsatsen. ”Vi har skrevet Play and Learn ind som et punkt sammen med vores øvrige arbejde med læreplaner, og i overgangen til skole bliver der også kigget på børnenes kompetencer på det område”, forklarer Birthe Bjerrum.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Citatboks: Erfaringer fra Play and Learn

Kursus i Play and Learn

Børn har en umiddelbar nysgerrighed og mod på at lære sprog fra de er ganske små. Det er udgangspunktet for kurset i Play and Learn, hvor deltagerne lærer, hvordan de via legende læring og daglige rutiner udført på engelsk kan udvikle børns motivation og selvtillid og deres generelle sproglige opmærksomhed.

Deltagerne får viden om børns sprogudvikling og lærer, hvordan denne viden kan bruges til at udvikle de sproglige kompetencer, der allerede er i mange børn, på engelsk og andre sprog.