Play and Learn

UCC har i 2013-2015 stået i spidsen for et innovationsprojekt i Gentofte Kommune, hvor en del af kommunens pædagoger skulle klædes på til at lære børn i alderen 3-9 år engelsk. Projektet er afsluttet, men indsatsen fortsætter både i Gentofte, hvor Play and Learn er en strategi i hele kommunen og i UCC, der fortsat er engageret til at efteruddanne flere af kommunens pædagoger og som nu også tilbyder en skræddersyet praksisuddannelse til andre interesserede kommuner og institutioner.

Hvorfor engelsk i børnehave og fritidsordninger?
Vi lever i en globaliseret verden, hvor sproglige og kulturelle kompetencer er afgørende. Engelsk er allerede en del af mange børns hverdag gennem musik, spil, film mv. og det gør sproget attraktivt at lære for børnene. Ved at inddrage pædagoger i børnehaver og fritidstilbud i at lære 3-9-årige børn engelsk i et legende læringsmiljø, er Play and Learn en måde at arbejde med disse visioner på.

Erfaringer fra praksis

Vi har samlet erfaringerne fra Play and Learn-forløbet i Gentofte Kommune i et overskueligt format. Læs rapporten og få del i de mange, handlingsorienterede anbefalinger som projektet har medført.

Artikel: Succes med at lære treårige engelsk

Berlingske har bragt en artikel om Gentofte Kommunes arbejde med Play and Learn i børnehaverne. Kommunen indfører en time ugentlig engelsk i børnehaverne, fordi det toårige forsøg i samarbejde med UCC viser, at børnene elsker det og bliver bedre til både engelsk og dansk.

Det teoretiske grundlag

Play and Learn innovationsprojekt bestod af aktionslæring i 3 børnehaver og 3 GFO'er, hvor pædagoger i samarbejde med en UCC-konsulent systematisk eksperimenterede med at udvikle og arbejdsprøve engelskaktiviteter i hhv. de daglige rutiner og pædagogiske aktiviteter.

Få mere inspiration