I gang med digital dannelse

UCC og mediehuset Copenhagen Bombay har indgået en aftale om et nyt digitalt univers til 2-10-årige i dagtilbud og skoler ved navn CoboStories, som er udviklet af Copenhagen Bombay i samarbejde med BUPL. Cobostories gør det nemt for pædagoger at starte processen med digital dannelse i en travl hverdag i dagtilbuddet.

Målet med partnerskabet mellem UCC og Copenhagen Bombay er at styrke børns digitale dannelse ved i fællesskab at udvikle digitale redskaber, der stimulerer børns fantasi, fortællelyst og skabertrang i landets dagtilbud og skoler. Blandt andet skal børn helt ned til to år selv kunne lave film. UCC har bidraget med viden om, hvordan digitale teknologier kan styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler.

Som led i aftalen skal UCC og Copenhagen Bombay samarbejde ved, at CoboStories sættes i spil ude i en række dagtilbud, både for at undersøge børns nysgerrighed og kompetencer omkring produktion af film og fortællinger, og for at udvikle den pædagogiske praksis via de konsulentopgaver, som UCC gennemfører i dagtilbud, skoler og kommuner.

UCC står parat til at hjælpe kommuner i arbejdet med digitalisering i børnehøjde med afsæt i det nye læringsunivers - og til at sikre, at indsatsen spiller ind i den nye pædagogiske læreplan for dagtilbud. Sideløbende vil Center for Undervisningsmidler, CFU, på Campus Carlsberg, opbygge en filmdatabase, der inddrager CoboStories i forhold til undervisningen i indskolingen samt bidrage til, at de digitale redskaber også kan anvendes af de ældste klasser i udskolingen.

Kontakt os, hvis I vil vide mere om CoboStories, og hvordan I kan komme i gang med det. Se kontaktinformation i boksen her på siden.