Børn og seksualitet i dagtilbud

Ønsker du at skabe en professionel tilgang til børn og seksualitet i dit dagtilbud? Så book os til et oplæg om børn og seksualitet næste gang I har personalemøde, temadag eller fyraftensmøde – og ønsker at tage emnet op.

Hvordan kan vi tale om børns seksualitet? – uden at se spøgelser? Det spørgsmål tager vi op i dette tilpassede opløb om køn, krop og relationer – børn og seksualitet i dagtilbud.

Vi tilrettelægger forløbet efter jeres behov for viden om børns seksualitet. Målet er, at I får en større praksisorienteret viden om, hvordan man integrerer børns krop og seksualitet i det daglige pædagogiske arbejde og bliver bedre rustet til at arbejde med målrettede indsatser og udvikle et fælles fagligt sprog. Det primære fokus er børneperspektivet, det udforskende og nysgerrige, men vi vil også komme ind på de bekymringer, der eksisterer i forhold til at turde tage fat på, have tillid til og give plads til emnet – også i forældresamarbejdet. Derfor handler det om at skabe trygge rammer og viden om, hvad der kendetegner den nysgerrige og ligeværdige barnlige seksualitet.

Vi vil tilrettelægge et forløb for din institution, der sætter jer i gang med at drøfte og udvikle en faglighed omkring:

  • Seksualitetens betydning for børns udvikling og relationer.
  • Udvikling af jeres faglighed og sprog omkring børns seksuelle lege.
  • Jeres erfaringer og udfordringer, som I oplever i det daglige.
  • At inddrage dilemmaer i arbejdet med køn, krop og relationer og undersøge, hvordan I skaber et kollegialt rum i relation til emnet.
  • Forældresamarbejdet – hvordan kommunikation og åbenhed giver plads til nysgerrige spørgsmål og tvivl.

 

Målgruppe
Pædagogisk personale i dagtilbud

Undervisningssted
Humletorvet 3, 1799 København V, eller i institutionen som personalemøde, temadag, fyraftensmøde eller kursus.

Tid
Har ikke tidspunkter, da det er noget, der aftales ved bestilling af tilpassede forløb ved fx:

  • Fyraftensmøde
  • Personalemøde
  • Temadag
  • Kursus

 

 

 

Kontaktperson

Kontakt
Anette Erlandson Pedersen, adjunkt/underviser
E-mail: anep@ucc.dk

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin, lektor
E-mail: sam@ucc.dk