Bevægelse i dagtilbud

Eksempler på kurser inden for 0-6 års området
 

Kontakt Anne Bahrenscheer, hvis du er interesseret i at vide mere eller bestille et kursus.

Uderummet som læringsrum
Kurset tager udgangspunkt i, hvordan lege- og bevægelsesaktiviteter kan bruges som målrettet pædagogisk redskab i hverdagen. Gennem både teori og praksis vil vi tage afsæt i det faglige perspektiv, bevægelse og læring. Kurset sætter fokus på pædagogens praksiskompetencer, teoretiske kompetencer og didaktiske kompetencer. Lege og aktiviteter afprøves på egen krop. Sammen reflekteres over, hvordan aktiviteterne kan justeres og tilpasses deltagernes kompetencer og intentionen med lege- og bevægelsesaktiviteterne. I praksis vil der også være fokus på bevægelsesglæde og målgruppens udviklings niveau.

Uddannelse af sundhedsambassadører
Formålet er

  • At der uddannes sundhedsambassadører, der opnår viden, færdigheder og kompetencer i det sundhedsfremmende arbejde med børns sundhed, trivsel i et pædagogisk perspektiv.
  • At de professionelle pædagoger bliver mere bevidste omkring institutionens sundhedspolitik , herunder kost, bevægelse, trivsel og handlemuligheder i børneperspektiv.

Bevægelse og læring som baggrund for institutionens arbejde med de seks læreplanstemaer
Formålet er, at kursisterne opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for det kropslige perspektiv på læring.  Kurset sætter fokus på praksisaktiviteter, teoretisk viden og didaktiske kompetencer i forhold til de seks læreplanstemaer med fokus på bevægelse og læring i et hverdagsperspektiv.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220