Ny pædagogisk læreplan

Kompetenceløft på dagtilbudsområde for dagplejere, faglige fyrtårne, ledere og kommunal forvaltning

Københavns Professionshøjskole står klar til at hjælpe jer i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan og sætter fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektiv, leg, evalueringskultur og dannelse i daginstitutioner. Sammen med jer løfter vi fagligheden og arbejdet med de pædagogiske visioner i jeres dagtilbud, så kvaliteten styrkes. 

Det får I, når I samarbejder med os
Vores konsulenter på Københavns Professionshøjskole hjælper jer med at designe den kompetenceudviklingsindsats, som passer til jeres behov og efterspørgsel. Vi har solid pædagogisk indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan og udbyder samt skræddersyer udvikling af kompetencer blandt jeres personale. Løbende vil Københavns Professionshøjskole afholde fyraftensmøder om det pædagogiske arbejde med den nye læreplan.

Et samarbejde med Københavns Professionshøjskole er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs artiklen "Ny dagtilbudslov på vej".

Det består kompetenceløftet af
Kompetenceløftet består af læringsforløb om vigtige elementer i den pædagogiske læreplan og kompetencegivende diplommoduler: 

 • Diplommoduler til faglige ledere i daginstitutioner, herunder dagplejepædagoger:
  Der er udviklet to diplommoduler til dig som er faglig leder. Modulerne har dels fokus på udvikling af pædagogisk praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø og dels fokus på faglig ledelse ud fra den styrkede læreplan og udvikling af en evaluerende pædagogisk praksis.
 • Diplommoduler til faglige fyrtårne i daginstitutioner (pædagoger):
  Diplommodulet er udviklet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og er til dig som fagligt fyrtårn. Det zoomer ind på kerneelementerne i den styrkede læreplan og styrker bl.a. evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis.
 • Tredages læringsforløb til faglige ledere:
  Vi faciliterer forløb for pædagogiske ledere. Læringsforløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på faglig ledelse af pædagogiske processer.
 • Tredages læringsforløb faglige fyrtårne:
  Vi faciliterer forløb for faglige fyrtårne i daginstitutionerne. Forløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på rollen som faglige ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde.
 • Tredages læringsforløb dagplejere (primært for dagplejere med en PAU):
  Vi faciliterer forløb for dagplejere med en PAU. Forløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på rollen som dagplejer med fokus på at arbejde med læringsmiljøer med en lille børnegruppe og uden daglige kolleger.
 •  En læringsdag til bl.a. forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter:
  Opnå viden om jeres rolle som forvaltning i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan og få større indsigt i at tænke kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv.

Læs her professionshøjskolernes beskrivelser af forløb og diplommoduler

Københavns Professionshøjskole har også særlig ekspertise indenfor:

Kontakt os gerne om andre områder inden for dagtilbudsområdet, og lad os sammen finde ud af, hvordan Københavns Professionshøjskole kan bidrage til jeres udvikling.

Det siger kunderne

Få inspiration til jeres egne projekter - se eksempler på, hvordan Københavns Professionshøjskole/det tidligere UCC har samarbejdet med skoler, institutioner og kommuner om bl.a. flygtninge, brug af data, it i skole og dagtilbud og pædagogiske læringscentre. 

Det får I ud af samarbejdet

Københavns Professionshøjskole tilbyder skræddersyet, fleksibel kompetenceudvikling, som er tilpasset jeres behov – både i forhold til indhold og tilrettelæggelse. 

Læs mere her:

Typer af kompetenceudvikling

Har I brug for hjælp til et større udviklingsprojekt, eller I er på jagt efter en god oplægsholder? Se eksempler på forskellige typer af kompetenceudvikling, som Københavns Professionshøjskole tilbyder.