Konsulentydelser

Søger din kommune, skole eller institution inspiration til større eller mindre udviklingsprojekter, særlige uddannelsesforløb eller temadage? UCC har stor erfaring med at skræddersy kompetenceudvikling til medarbejder- eller ledergrupper på skole-, institutions- og sundhedsområdet. Vi tager altid udgangspunkt i jeres praksis.

Medarbejdere med campusrenderinger på tøjet

Skal vi samarbejde?

Ring til vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 4189 7220
M: kompetenceudvikling@ucc.dk

Giv plads til faglig ledelse i skolen

Stigende krav til dokumentation og afrapportering gør det vanskeligt for skoleledere at fokusere på den faglige ledelse af lærernes opgave i klasselokalet, hvilket ellers var intentionen med skolereformen. UCC's Mikael Axelsen er med til at give et bud på en løsning:

Tre personer som snakker med hinanden

Det får du

UCCs konsulenter tilpasser undervisning og kompetenceløft til den enkelte kunde. Vi tilbyder mange forskellige former for forløb og partnerskaber, der alle kan løfte jeres faglige niveau.

Skolepiger

Flere sprog i indskolingen

Gladsaxe Kommune gennemfører i samarbejde med UCC et kursusforløb for alle pædagogiske medarbejdere omkring 0.klasserne. For at alle børn får udbytte af den nye sprogpædagogiske tilgang, har det pædagogiske personale fokus på sproget som dimension i undervisningen. Læs om indsatsen.

Ungdomsuddannelse til flere indvandrere

Indvandrerbørn tager i stigende grad en ungdomsuddannelse. Lektor ved UCC, Mette Ginman, forklarer hvordan der fortsat kan sættes yderligere ind på området, bl.a. i form af målrettet videreuddannelse til lærerne.

Voksne på uddannelse

Undervisere på sprogcentre

UCC efteruddanner undervisere på sprogcentre. Med fokus på nyeste forskning og tendenser inden for andetsprogs­undervisning tilbyder vi input om fx flersproglighed, andetsprogs­pædagogik, faglig læsning, interkulturel kommunikation mv.

uzeyir - citat