Studiestart

Velkommen til Fysioterapeutuddannelsen UCC Nordsjælland! Herunder kan du finde information om din studiestart.

Dato for studiestart efterår 2018:

  • Mandag den 3. september 2018

Hold: HYE18o-1

Inden studiestart:

  • UCC sender en kvitteringsmail til dig med oplysninger om optagelse, når du har bekræftet din studieplads.
  • Du modtager en mail med oplysninger om blandt andet, hvordan du logger på http://id.ucc.dk, får dit studienummer og bestiller dit studiekort (kræver upload af billede).
  • Du modtager yderligere mails om praktiske forhold, litteratur og ting, du skal gøre klar og orientere dig om inden studiestart.

Inden studiestart modtager du information på din private mailadresse. Efter studiestart vil al kommunikation foregå på din UCC mail og UCC Portalen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få adgang hertil, så snart du kan.

Første dag på studiet
Første dag på studiet vil der være fælles velkomst i atrium i Atriumhuset (benyt hovedindgangen). I løbet af den første uge vil dine undervisere fortælle dig om studiets opbygning og struktur, om dit skema og om hvilke bøger, du skal bruge i løbet af det første semester. Derudover vil du blive præsenteret for studiefaciliteter samt møde undervisere og medstuderende på holdet.

Du vil også blive introduceret til uddannelsens forventninger til en studerende på en professionsbacheloruddannelse samt de studerendes muligheder for at stille krav til og øve indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet.

Vi anbefaler, at du medbringer en bærbar PC ved al undervisning. Der vil være IT-folk til stede på campus til at hjælpe og guide dig i opsætning af mobil, login til UCC portalen og det trådløse netværk m.v.

Bogsalg på Campus Nord
Academic Books administrerer UCC Bogladen og sælger studierelevant faglitteratur i form af bøger og kompendier til UCC’s uddannelser. Academic Books holder "pop-up" bogsalg ifm. studiestart på Campus Nord fredag den 2. februar og mandag den 5. februar 2018. Begge dage kl. 10-15 i CampusKaffen. Læs mere på http://www.academicbooks.dk/

Vi glæder os til at se dig!