Valgfrie elementer

Uddannelsen omfatter valgfrie elementer på 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens fællesdel på 3. semester, og 10 ECTS-point er tilrettelagt i uddannelsens institutionsspecifikke del på 7. semester.

Valgfrie elementer i fællesdelen

Valgfrie elementer i fællesdelen er placeret på 3. semester og udgør 10 ECTS-point og er underordnet til og styret af de fælles obligatoriske temaer fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen. Valgfriheden i fællesdelen kan eksempelvis dreje sig om målgruppe, diagnosetype eller arbejdsform, som studerende kan vælge at arbejde med under det obligatoriske tema. Ændringer i valgfrie elementer inden for fællesdelen aftales i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at ud- byde uddannelsen.

 Valgfrie elementer i den institutionsspecifikke del

Valgfrie elementer i den institutionsspecifikke del udgør 10 ECTS-point, og relaterer sig til et aktuelt fagligt tema. De valgfrie elementer kan være såvel tværprofessionelle, som monoprofessionelle og afvikles enten ved egen institution eller ved andre institutioner eller som selvtilrettelagte forløb. Mål for læringsudbytte varierer, men relaterer sig til et aktuelt sundhedsfagligt tema. Ved forløb gennemført ved anden uddannelsesinstitution eller som selvtilrettelagte forløb skal forløbet forhåndsgodkendes på uddannelsen.

Valgfrie elementer på 7. semester