Tværprofessionelle elementer

Uddannelsen omfatter tværprofessionelle elementer på 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point er tilrettelagt i løbet af de første 2 år på uddannelsens fællesdel og 10 ECTS-point er tilrettelagt i de sidste 1½ år på uddannelsens institutionsspecifikke del. I de tværprofessionelle elementer undervises og samarbejder de studerende på tværs af uddannelser og professioner. De tværprofessionelle uddannelseselementer har i uddannelsesforløbet en stigende progression såvel fagligt som didaktisk.

Tværprofessionalitet indgår desuden i klinisk uddannelse gennem hele uddannelsen.

Tværprofessionelle elementer i fællesdelen

  • På 1. semester (1,5 ECTS) samarbejder de studerende på tværs af sundhedsuddannelserne med fokus på ”at lære om, af og med hinanden”.
  • På 3. semester (3 ECTS) samarbejder de studerende sammen med andre sundhedsuddannelser om ideudvikling og innovation anvendt i relation til udvalgte faglige spor med relevans for sundhedsuddannelserne.
  • På 2. semester (1,5 ECTS) og 4. semester (4 ECTS) indgår de tværprofessionelle elementer i klinisk uddannelse.

De tværprofessionelle ECTS i fællesdelen udprøves i forbindelsen med uddannelsens semesterprøver.

Tværprofessionelle elementer i den institutionsspecifikke del

På 5. semester (10 ECTS) indgår de studerende i et 7 ugers forløb med en afsluttende prøve. På forløbet opøver de studerende kompetence til at agere i tværprofessionelt samarbejde om en fælles opgaveløsning. De studerende samarbejder i tværprofessionelle teams om en fælles opgaveløsning og træner det at bringe egen viden og færdigheder i spil. Fokus er på team og teamsamarbejde, professionens opgaver, roller og ansvar, tværprofessionel kommunikation, samt værdier og etiske aspekter i forhold til tværprofessionel opgaveløsning.

UCC’s sundhedsuddannelser skruer gevaldigt op for samarbejdet om borgerne