Studieordning

Studieordning 2019

Den 1. august 2019 træder en ny studieordning i kraft for Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Alle nye og igangværende studerende følger den nye studieordning. 

Studieordning 2016

Den 1. september 2016 trådte nye studieordninger i kraft for landets fysioterapeutuddannelser.

Dimittendprofil