Prøver

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende reelt er påbegyndt uddannelsen. Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. Prøven bedømmes som godkendt/ ikke godkendt. Prøven finder sted i løbet af de første fire uger efter studiestart.

Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den studerende ikke kan klage over resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå studiestartprøven, jf. eksamensbekendtgørelsens § 10. Hvis studiestartsprøven ikke bestås udskrives den studerende fra uddannelsen.

Oversigt over uddannelsens prøver

 

Semester

 

Censur

 

Prøveform og tilrettelæggelse

 

Bedømmelse

 

ECTS

 

1.

 

Intern

 

Individuel mundtlig, praktisk prøve med fokus på fysioterapi

 

7-trinsskala

 

30

 

2.

 

Intern

 

Individuel mundtlig, praktisk prøve med fokus på fysioterapi og anatomi

 

7-trinsskala

 

30

 

3.

 

Intern

 

Individuel mundtlig, praktisk prøve med fokus på fysioterapi, humanfysiologi og ernæringslære

 

7-trinsskala

 

30

 

4.

 

Ekstern

 

Individuel mundtlig, praktisk prøve med ud- gangspunkt i en fysioterapeutisk klinisk problemstilling, samt et fokus på patologi og farmakologi

 

7-trinsskala

 

30

 

5.

 

Intern

 

Individuel mundtlig prøve i sundhedsfremme og forebyggelse

 

7-trinsskala

 

20

 

 

Intern

 

Tværprofessionelt element:

Mundtlig tværprofessionel gruppeprøve med 4-7 studerende

 

7-trinsskala

 

10

 

6.

 

Ekstern

 

Individuel skriftlig prøve

 

7-trinsskala

 

15

 

 

Ekstern

 

Individuel klinisk mundtlig prøve

 

7-trinsskala

 

15

 

7.

 

Intern

 

Valgfrit element: Prøven er et individuelt produkt

 

7-trinsskala

 

10

 

 

Ekstern

 

Ekstern, individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i bachelorprojekt

 

7-trinsskala

 

20