Fagområder

Fysioterapeutuddannelsens faglige grundlag er baseret på teoretiske, undersøgelses- og behandlingstekniske samt kliniske kundskaber fra fysioterapifaget i samspil med kundskaber fra de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. På baggrund heraf bliver den studerende i stand til at udvælge og anvende varierede metoder til udredning, behandling og effektevaluering.

Fordeling af videns- og fagområder i ECTS-point

 

Fagområder – fordeling

 

Antal ECTS første 2 år

 

Antal ECTS sidste 1½ år

 

I alt

 

Sundhedsvidenskab:

 

66

 

79

 

145

 

Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi

 

5

 

14

 

19

 

Folkesundhed, epidemiologi og statistik

 

 

6

 

6

 

Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik

 

3

 

7

 

10

 

Fysioterapiteori og -metode

 

58

 

52

 

110

 

Naturvidenskab:

 

40

 

 

40

 

Anatomi

 

10

 

 

10

 

Humanfysiologi og ernæringslære

 

13

 

 

13

 

Patologi og farmakologi

 

17

 

 

17

 

Humanvidenskab:

 

9

 

6

 

15

 

Sundhedspsykologi

 

5

 

3

 

8

 

Almen- og sundhedspædagogik

 

4

 

3

 

7

 

Samfundsvidenskab:

 

5

 

5

 

10

 

Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser

 

1

 

4

 

5

 

Folkesundhed og socialmedicin

 

4

 

1

 

5

 

I alt

 

120

 

90

 

210